Prednost šolam pri odpiranju – vlada naj učence in dijake postavi pred avtosalone in božične nakupe!

Matej T. Vatovec je naslovili na vlado pobudo, naj pri današnjem odločanju glede sproščanja omejevalnih ukrepov nujno upošteva sistem vzgoje in izobraževanja, učence in dijake pa postavi pred interese zasebnega kapitala, ki v teh dneh izdatno lobira za odpiranje dejavnosti na področju trgovine.
Izobraževanje na daljavo prinaša vrsto objektivnih preprek, ki so ob različnih težavnih situacijah v družinah še dodatno poglobile socialne in razvojne razlike med učenci. Zato je lahko zaradi predolgega in nesorazmernega zaprtja šol ter odlašanja odprtja šol povzročene več škode, kot če bi organiziranemu odpiranju šol dala prednost pred drugimi nenunjimi dejavnostmi – čigar posledice lahko odpiranje šol potisnejo še na mnogo kasnejši datum. Prioritetna lestvica sproščanja ukrepov mora upoštevati, da se nekaterih razvojnih zaostankov in posledic družbenih razlik ne da enostavno nadoknaditi. Tovrstne nefinančne posledice epidemije so lahko bistveno hujše in trajnejše, kot pa finančna škoda, ki nastaja privatnemu kapitalu.
Zato v Levici vlado pozivamo naj:
  1. Pri sproščanju javnega življenja med prvimi sprosti omejevalne ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja. Zavodi za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje naj se za otroke in mladostnike vseh starosti odprejo prvi, in sicer postopno od najnižnjih do najvišjih razredov. Nasprotno naj vlada epidemiološke slike ne zaostruje po nepotrebnem zaradi pritiskov avtosalonov in nakupovalnih centrov.
  2. Nemudoma zagotovi ustrezno strokovno, organizacijsko, kadrovsko in infrastrukturno podporo za čim hitrejši varen zagon vzgoje in izobraževanja v vrtcih, v prvih štirih razredih osnovnih šol, v vseh zavodih za učence s posebnimi potrebami ter za učence in dijake v zadnjem letu izobraževalnega programa.
  3. Poskrbi za varnost in nadomeščanje učiteljev in ostalih zaposlenih, ki spadajo v rizične skupine.
  4. V primeru bodoče ponovne nujne uvedbe pouka na daljavo v sodelovanju s stroko in zaposlenimi primerno organizira področje vzgoje in izobraževanja, staršem pa prizna delovno aktivnost v obsegu več kot 128 ur mesečno ter zagotovi 100% nadomestilo plače za starše, ki so od dela odsotni zaradi varstva otroka, ki se šola na daljavo.

Pobuda v celoti je dostopna tukaj.

Deli.