Javni poziv k zaustavitvi pregona uporabnikov PLAC

Spoštovani mag. Žiga Debeljak in člani upravnega odbora DUTB,

sodeč po javno dostopnih informacijah ste v družbi, ki ji predsedujete, dne 30. septembra 2022 vložili tožbo proti uporabnikom Participativne ljubljanske avtonomne cone (v nadaljevanju PLAC) v Ljubljani. V Levici smo mnenja, da takšna poteza nikakor ni v duhu pripravljenosti na pogovor, ki je bila izražena s strani DUTB po prvotni odpovedi nadzora dne 17. novembra 2022.
Vaša poteza je toliko bolj vprašljiva, saj so se med prejemniki tožbenega zahtevka po navedbah PLAC-a znašli ne zgolj skvoterji, ki so zasedli prostor, ampak tudi navadni obiskovalci, ljudje, ki so prišli izrazit podporo, in celo novinarji, ki so navsezadnje zgolj opravljali svoje delo in imajo dolžnost javnost obveščati o razvoju dogodkov.
Sprašujemo se tudi, o kakšnem oškodovanju je govora, da nemudoma terja takšen odziv. Govorimo o nekdanji menzi podjetja, ki se je že skoraj deset let nazaj znašlo v stečaju. Stavba je bila dolga leta prepuščena propadanju, dokler je niso uporabniki PLAC-a na lastno pest očistili in uredili. Uporabniki niso nikogar pregnali ali zaustavili kakršnekoli predhodno obstoječe gospodarske ali druge dejavnosti. Nasprotno, prazni in propadajoči stavbi so vrnili namembnost.
Izraženi cilj uprave kot upravitelja lastnine v državni lasti, da zaščiti davkoplačevalce pred oškodovanjem, sicer pozdravljamo. Vendar dvomimo v smotrnost vlaganja 46 tožb zaradi tega, ker je nekdo spravil nazaj v življenje prej propadajočo menzo. Menimo, da takšna odločitev ne meče dobre luči na vašo družbo. Toliko manj, ker je bila sama družba DUTB v preteklosti (pred nastopom vaše uprave) tarča številnih kritik o slabem gospodarjenju, na primer zaradi astronomskih izplačil menedžerskih plač in nagrad ali povzročene materialne škode zaradi napačne cenitve prodajanih zemljišč. To pa so sporne poslovne odločitve, kjer škoda davkoplačevalcem potencialno seže v milijone evrov.
Naj tudi spomnim, da je zemljišče predmet koalicijske pogodbe te vlade, ki veleva, da se za stanovanjsko gradnjo primerna zemljišča DUTB prenesejo na Stanovanjski sklad Republike Slovenije z namenom javne stanovanjske gradnje, o čemer tečejo pogovori med MF in MDDSZ. V moji viziji so tovrstna zemljišča namenjena gradnji in razvoju novih urbanih sosesk, v katere bi bilo moč inkorporirati tudi družbene prostore, kakršen je PLAC.
Naš poziv je, skratka, da odstopite od tožbenih zahtevkov, ki so bili vloženi, še preden se je zgodil kakršenkoli stvarni dialog med vašo upravo, uporabniki prostora in vlado, katere član sem. Menimo, da se ni mogoče pogovarjati v dobri veri, če ena izmed vpletenih strani zvija roke drugi s pravdnimi postopki. Verjamemo, da bo mogoče najti pot do rešitve, ki bo zadovoljiva za vse vpletene strani.

S spoštovanjem,

Luka Mesec,

koordinator Levice

Deli.