Položnice za gretje ponekod mejijo na celomesečne dohodke

Te dni je številna gospodinjstva po državi šokirala novica, da bodo za ogrevanje plačevala nekajkrat višjo ceno od drugih gospodinjstev, samo zato, ker jih dobavitelji štejejo za poslovne odjemalce. Do tega je prišlo zato, ker so upravniki večstanovanjskih stavb z dobavitelji za etažne lastnike podpisovali (praviloma ugodnejše, vendar nestabilne) pogodbe o poslovnem odjemu, čeprav so vedeli, da gre za gospodinjske odjemalce. 

Za to nevzdržno stanje, v katerem so se znašla številna gospodinjstva, niso odgovorni samo upravniki, ampak je odgovorna tudi država. Prvič, ker je takšne prakse omogočala in ni upravnikom nikoli stopila na prste. Drugič, ker oskrbo z nujnimi življenjskimi energenti prepušča prostemu trgu, namesto da bi cene energentov regulirala.

Mnoga gospodinjstva so se zaradi vrtoglavih cen energentov znašla na robu preživetja. Položnice pri nekaterih socialno ogroženih gospodinjstvih mejijo na njihove celomesečne dohodke ali jih celo presegajo. Še posebej so na udaru revni upokojenci. Ti bodo zdaj, ko so temperature krepko pod ničlo, izklapljali radiatorje in zmrzovali v lastnih stanovanjih. 

To nevzdržno stanje je treba nemudoma presekati. Zato v Levici zahtevamo, da vlada: 

  1. poskrbi za takojšnjo prekvalifikacijo vseh gospodinjskih odjemalcev, ki trenutno zaradi poslovnih praks dobaviteljev in upravnikov večstanovanjskih stavb plačujejo »poslovni« odjem energentov.
  2. vsem prekvalificiranim »poslovnim« odjemalcem, ki so v resnici gospodinjstva, zagotovi vračilo razlike med ceno poslovnega odjema in ceno gospodinjskega odjema za zadnje štiri mesece,
  3. stroške poravnave razlike v ceni med poslovnim in gospodinjskim odjemom izterja od dobaviteljev in upravnikov večstanovanjskih stavb,
  4. na podlagi Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) nemudoma uvede regulacijo cen zemeljskega plina, električne energije, toplote in vseh vrst biomase, ki se uporablja za ogrevanje,
  5. začne postopke za ustanovitev javnega podjetja za upravljanje večstanovanjskih stavb na neprofitni osnovi, kjer bo odgovornost za vse morebitne nepravilnosti nase v celoti prevzela država.
Deli.