Proti policijskemu zbiranju naših biometričnih podatkov

Pozor, vlada pripravlja zakonodajo za povečanje nadzora nad prebivalstvom!
V teh dneh so v pripravi zakonodajne spremembe, ki prinašajo povečanje pooblastil policije in uporabo dodatnih tehničnih sredstev za nadzor prebivalstva. V predlogu zakona je več spornih določb, najbolj problematične z vidika posega v človekove pravice in vzpostavljanje družbe nadzora pa so gotovo:
1️⃣ široka pooblastila za zbiranje naših biometričnih podatkov
2️⃣ praktično neomejen nadzor nad javnimi površinami s kamerami
3️⃣ dodatna tehnična sredstva za lociranje mobilnih naprav
4️⃣ splošno pooblastilo, da lahko policija dostopa do informatiziranih javnih evidenc (šole, bolnišnice, Banka Slovenije, NIJZ …)
5️⃣ širjenje možnosti uporabe brezpilotnih letal (dronov) za nadzor
6️⃣ ukinitev obveze, da policija posameznika pouči o prostovoljnosti in možnosti anonimnosti pri podaji obvestil
Predlog zajemanja naših biometričnih podatkov z ničemer ne omejuje, ampak ga dopušča v vsakem postopku ugotavljanja identitete. Policist bo tekom postopka prosto presojal, katere biometrične podatke bo zbiral in zahteval od posameznika, kar ni dopustno, saj gre za nesorazmeren poseg v zasebnost.
Zbiranje biometričnih podatkov moramo brati v kombinaciji s kamerami na javnih površinah, ki nimajo opaznega učinka pri preprečevanju kaznivih dejanj, predstavljajo pa podlago za oblikovanje ogromnih zbirk osebnih podatkov. Tehnologija prepoznavanja obrazov lahko zelo enostavno privede do zlorab in omogoča splošen nadzor nad prebivalstvom.
V Levici opozarjamo, da je potrebno vsako zaostritev represivne zakonodaje temeljito preučiti, preden se zanjo odločimo. Slovenija se kljub retoriki desnice nikakor ne spopada z valom povečanja kriminalitete. Družbeni nemir, ki smo mu priča, je posledica avtoritarnega in žaljivega obnašanja predstavnikov vlade v razmerah splošne negotovosti zaradi koronakrize. Vlada je najprej s svojo nesposobnostjo in avtoritarnostjo ustvarila kaotične razmere v državi, zdaj pa skuša svojo nesposobnost pokriti z uvajanjem represije in omogočanjem dodatnega nadzora nad prebivalstvom.
Oblast, ki je odtujena od svojih državljanov in deluje v korist elit, lahko vzdržuje mir v družbi le z represijo in povečanim nadzorom nad prebivalstvom. V to smer gredo vsi zakonski predlogi vlade Janeza Janše. Takšne poskuse uvajanja totalne države, ki služi le obrambi in ohranitvi oblasti vladajočih razredov, je potrebno ustaviti že na začetku. V Levici bomo širitvam policijskih pooblastil odločno nasprotovali.
Deli.