Podpora iniciativi Dosta je rezova!

Na Hrvaškem so kulturne delavke in delavci so se uprli zmanjševanju javnih sredstev za kulturo in netransparentnosti njihovega dodeljevanja. Kultura je žal še vedno pod udarom varčevalnih ukrepov in se sooča s pomanjkanjem javnih sredstev, ki so nujna za njen razvoj. Varčevalni ukrepi ne krčijo le kulturne produkcije, ampak so lahko tudi način discipliniranja. Posledice takšne politike so dolgoročne in vplivajo na vse aspekte kulturnega sektorja.

Zaostrovanje neoliberalne politike je v Sloveniji in na Hrvaškem kot  tudi v drugih podobnih državah potisnilo premnoge kulturne delavke in delavce v prekarna delovna razmerja, kar jim onemogoča dostojno življenje in kakovostno delo. Nestabilno projektno financiranje ima velike posledice tako na izvedeno delo kot tudi na življenjske pogoje umetnikov in delavcev v kulturi. Zato kultura in umetnost ne smeta biti podvrženi niti partikularnim interesom vsakokratne lokalne oziroma državne politike niti prepuščeni trgu. Kulturnim delavkam in delavcem je potrebno ustvariti dostojne pogoje dela, da bodo za svoje delo prejeli pošteno plačilo in imeli zagotovljeno socialno varnost. Boj za dostojne delovne pogoje je internacionalni boj, kot tudi kultura in umetnost presegata nacionalne okvirje.

Trend kapitalističnih držav je, da mediji, še zlasti komercialni, vlagajo vse manj sredstev v kakovostno novinarstvo. Ker je to v vitalnem interesu javnosti, mora država z javnimi sredstvi podpirati novinarstvo ter zagotoviti demokratičen in transparenten sistem razdeljevanja sredstev, pri katerem ne bo možnosti za politične zlorabe in ki bo okrepil avtonomnost novinarjev v odnosu do lastnikov. Svobodo izražanja novinarjev ogrožajo nestabilni pogoji dela, saj so prekarni novinarji mnogo bolj ranljivi za pritiske medijskih lastnikov, zato ima država odgovornost, da tovrstna nedopustna ravnanja prepreči.

Zato v Levici podpiramo iniciativo “Dosta je rezova”, ki se zavzema za javno financiranje kulture in neprofitnih medijev. Prizadevanja  tovarišic in tovarišev in, ki se borijo za pravične in dostojne delovne pogoje v kulturi in novinarstvu, so prizadevanja vseh nas, ki želimo živeti v družbi, v kateri bomo lahko živeli od svojega dela ter bo omogočen enakopraven dostop do sredstev in informacij.

Deli.