Pod pretvezo ideologije nujno potrebnega varčevanja Vlada predlaga, da se članov sveta ožjega dela občine (svete krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti) ne voli več na neposrednih in demokratičnih volitvah!

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji obravnaval predlog Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, ki ga je v obravnavo po nujnem postopku vložila vlada, in predlog ZaAB-ove novele Zakona o lokalni samoupravi, ki med drugim predlaga uvedbo instituta odpoklica župana. V poslanski skupini Združene levice predloga vlade, ki je predvideval ukinitev ali pa vsaj delno ukinitev volitev v ožje dele občin (svete krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti) nismo podprli. Vladi smo predlagali, da v svoj predlog vključi 2. člen novele Zakona o lokalni samoupravi, ki krepi raven demokracije na lokalni ravni z uvedbo instituta odpoklica župana.

Združena levica ni podprla vladnega predloga zakona, ki v 8. členu spreminja trenutno uveljavljen sistem volitev v ožje dele občin. S predlogom spremembe se občinam omogoča s statutom določijo, da članov sveta ožjega dela občine ne bodo več volili na neposrednih in demokratičnih volitvah, hkratni pa se posega še v 10. drugih Zakonov.

Omenjene spremembe naj bil bile nujno potrebne zaradi preprečitve »težko popravljivih posledic za delovanje države«, za Združeno levico pa je to le še en dokaz, da vlada ne misli končati s svojim škodljivim ravnanjem. Pod pretvezo ideologije nujno potrebnega varčevanja, ki je dokazano družbeno, socialno in finančno škodljivo, je koalicija v tem mandatu, dala zeleno luč že marsikateri nepremišljeni in škodljivi rešitvi, npr. razprodaji državnega premoženja, izvedbi fiskalnega pravila in še bi lahko naštevali. Poleg tega je vlada vrednost demokracije ocenila na borih 15,566 evrov na občino, iz samega predloga izhaja, da bo učinek zmanjšanja porabe sredstev zaradi izvedbe volitev, če sploh bo, viden šele čez skoraj štiri leta. Zato lahko le sklepamo, da je za to vlado demokracija predraga in jo je potrebno ukiniti ali pa vsaj delno okrniti. Seveda kar se da po tiho, na hitro in z enim samim razlogom – brezglavo varčevanje vse počez.

Ker smo v Združeni levici prepričani, da je šla tokrat vlada resnično predaleč, smo predlagali, da svojo brezglavost vsaj malo omeji in namesto delovanja proti demokraciji, začne delovati v njeno korist. Zato smo poslanski skupini vložili amandmaje, s katerimi se odpravlja vsaj en ustavno sporen predlog in to je ukinitev volitev v ožje dele občin. Mnenja smo, da za tovrstno omejevanje in okrnjenje ravni demokracije na lokalnem nivoju namreč ni niti enega utemeljenega razloga, sploh če vemo, da imamo v Sloveniji veliko mestnih šerifov, ki bi jim le koristilo ukinjanje zadnjih nadzornih mehanizmov (svete krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), katerih namen je zagotoviti skupne standarde za opredeljevanje in varovanje pravic lokalnih oblasti, ki pomenijo državljanom najbližjo raven uprave in jim omogočajo učinkovito udeležbo pri oblikovanju odločitev v njihovem vsakdanjem okolju.

Na naša opozorila in amandmaje, ki smo jih vložili prejšnji teden, se je odzvala tudi koalicija in se danes, tik pred odborom, odločila, da bo vsaj sporne določbe glede ukinjanja volitev v četrtne, krajevne in vaške skupnosti iz predloga umaknila. Ni pa podprla našega predloga, da se v zakon vključi tudi institut odpoklica župana. Vlada je na seji napovedala tudi sistemske rešitve, ki so na ravni lokalne samouprave več kot potrebne. V Združeni levici upamo, da tako nepremišljene poteze, kot so okrnjanje ravni demokracije, ne bodo ena izmed predlaganih rešitev vlade.

Skrajni čas je, da se vlada loti resnega dela na vseh področjih, kjer so nujno potrebne sistemske in premišljene rešitve ter da se obravnava neusklajenih, nepremišljenih zakonskih predlogov, ki jih koalicija sprejema po nujnih in skrajšanih postopkih brez sodelovanja strokovne in zainteresirane javnosti, nemudoma konča.

Ljubljana, 16.02.2015

Deli.