Pobuda za razkritje dokumentov v zvezi z ravnanjem policije z begunci

14. januarja 2019 je Matej Tašner Vatovec na Vlado Republike Slovenije naslovil naslednjo pobudo:

V zadnjem času se krepijo sumi o nezakonitem vračanju pribežnikov in oviranju oziroma onemogočanju podajanj prošenj za azil s strani slovenske policije. Na nezakonito postopanje slovenskih represivnih organov med drugimi opozarjajo Varuh človekovih pravic RS, Amnesty International ter druge nevladne organizacije in mediji. Po tem ko je Informacijski pooblaščenec RS že izdal odločbo, da mora policija razkriti zahtevano dokumentacijo, povezano s sumi nezakonitega ravnanja, se policija na vso moč upira razkritju. Pri izogibanju razkritju podatkov, ki najverjetneje razkrivajo njeno nezakonito ravnanje, se sklicuje na varnost Republike Slovenije, ki naj bi bila ogrožena, če bi razkrili vsebino dokumentov. V zadnji s strani policije vloženi tožbi so navedena tudi nadvse zaskrbljujoča dejstva:

  • da policija potencialne prosilce obravnava glede na to, iz katere države prihajajo (kar je v direktnem nasprotju z mednarodnim pravom),
  • posplošena ugotovitev policije, da naj bi tujci zlorabljali postopke mednarodne zaščite (brez, da bi bilo to ugotovljeno v kakršnemkoli upravnem postopku, se zlorablja za nezakonito ravnanje),
  • da je prejšnji generalni direktor policije Simon Velički z dopisom (dne 25. 5. 2018) obmejni policiji izdal navodilo, kako naj ravna za »odpravljanje ranljivosti slovenske/evropske zakonodaje in prakse na področju mednarodne zaščite« (kar jasno nakazuje na nezakonito ravnanje),
  • ugotovitev, da je izvajanje prej omenjenih usmeritev policije obrnilo trend nezakonitih prestopov navzdol.

Če, poleg iz tožbe izhajajočih dejstev, upoštevamo še ugotovitve Varuha človekovih pravic, ki med drugim ugotavlja:

  • da gre za očitno povezavo med negativnim trendom nezakonitih prestopov in ignoriranjem prošenj za azil s strani slovenske policije,
  • da policija uporablja nezakonita navodila (ki v praksi pomenijo nezakonito množično vračanje),
  • da obstajajo sumi, da policija potvarja zapisnike o obravnavi pribežnikov in potencialnih prosilcev za azil (z namenom lažjega prisilnega vračanja na Hrvaško).

Iz vsega navedenega izhajajo resni sumi o nezakonitem ravnanju policije. Nezakonito ravnanje represivnih organov, ki se poleg tega otepajo nadzora nad svojim delovanjem, je tisto, ki resnično ogroža varnost Republike Slovenije. Za delovanje demokratične države je nadzor nad delovanjem represivnih organov in preprečevanje kakršnegakoli nezakonitega ravnanja in zlorabe pooblastil bistvenega pomena. Razkritje kakršnegakoli nezakonitega ravnanja represivnih organov in podrobna proučitev še najmanjšega suma zlorabe pooblastil je zato vsekakor v javnem interesu.

Na podlagi vsega navedenega dajem pobudo, da se javno objavijo vsi dokumenti (navodila, zapisniki, dopisi, odgovori, dogovori …), ki so na kakršenkoli način povezani s sumom nezakonitega ravnanja policije in izvajanjem nezakonitih, množičnih vračanj beguncev in oviranja oziroma onemogočanja dostopa do mednarodne zaščite.

Deli.