Poslanska pobuda za zagotovitev zadostnih količin cepiv

Poslanec Željko Cigler je 26. februarja na vlado naslovil poslansko pobudo z naslednjimi predlogi:

  1. da preveri vse možnosti, da bi se cepivo izdelovalo v obratih Leka, po možnosti na Prevaljah
  2. da preišče vse možnosti, da bi se cepivo izdelovalo v obratih Krke bodisi v Sloveniji bodisi v tujini
  3. da v okviru programov EU sproži pobudo, da se preuči možnost, da se dovoli izdelovanje cepiva tudi proizvajalcem, ki zanj nimajo patenta
  4. da poišče alternativne in dodatne možnosti za dobavo cepiv ter za izpeljavo lastnega naročila in postopka odobritve cepiv.

Evropska komisija je padla na izpitu, države članice si pomagajo same

Svet se sooča z eno najhujših epidemij sodobnega časa. Poleg preventivnih ukrepov za omejevanje širjenja nalezljive bolezni je druga najboljša rešitev cepljenje. Cepiv zaradi nesposobnosti trga, da racionalno proizvaja in razdeljuje produkte v skladu s potrebami, nikakor ni dovolj za vse. Države globalnega centra bodisi proizvajajo svoja cepiva, bodisi so si zagotovile zadostno dobavo cepiv. Evropska Unija se je izkazala za nesposobno pri zagotavljanju zadostne količine cepiv za svoje države. Države članice se tako poskušajo znajti same. Pri tem nekatere države, na primer Madžarska, uspešno zagotavljajo cepiva različnih proizvajalcev. Tako so na Madžarskem poleg cepiv AstraZenece in Pfizer/Biontechovo začeli z uporabo kitajskega cepiva Sinovax ter izpeljali svoje naročilo in postopke odobritve. Po poročanju Jutarnjega lista naj bi po podobni poti šla tudi Hrvaška. V bližnji soseščini, npr. v Srbiji, kjer je stopnja precepljenosti več kot še enkrat višja kot v Sloveniji, pa se poleg Astrazenecinega, Sinofarmovega ter Pfizerjevega uporablja tudi rusko cepivo, Sputnik V. Tudi v Italiji je novi premier Mario Draghi naložil ministru za razvoj Giancarlu Giorgettiju, da pri italijanskem združenju farmacevtske industrije Farmindustria preveri, ali bi bilo mogoče v obratih v Italiji proizvajati cepivo in v kolikšnih količinah.

Preveriti možnosti v Krki in Leku – posebej na Prevaljah

V Levici smo prepričani, da bi morala vlada v trenutni situaciji pri dobavi cepiv aktivneje ukrepati. V ta namen bi vlada lahko preko svojih predstavnikov v Krki pozvala, da se pri večjih proizvajalcih poizkusi pridobiti koncesijo za proizvodnjo cepiva. Krka ima povezave z Rusko Federacijo in četudi sama Krka ne izdeluje cepiva, bi se lahko vključila v distribucijo ali pa proizvodnjo v Rusiji.

V Levici smo prepričani, da imamo v Sloveniji proste proizvodne prostore in usposobljene kadre za farmacevtsko proizvodnjo, ki jih je smotrno preusmeriti v proizvodnjo cepiv. Zato predlagamo Vladi RS, naj preveri možnosti, da bi se cepivo proti koronavirusu izdelovalo v obratih Leka, po možnosti na Prevaljah. Novartis je že sklenil sporazum o proizvodnji Pfizerjevega cepiva, in sicer v tovarni Stein v Švici. To pomeni, da so kooperacije možne. Zato je potrebno resno preveriti, ali bi bilo možno cepivo izdelovati tudi v Sloveniji. Menimo, da so Prevalje smiselna lokacija, saj je tam veliko delovne sile, ki ima potrebno znanje, a bo ostala brez dela. Razlog je v temu, da si je Lek premislil in kljub državni pomoči ter dejstvu, da so na ravenski gimnaziji prav zaradi predvidene širitve uvedli program farmacevtski tehnik, ni razširil proizvodnje Amoksiklava na Prevaljah. Še več, proizvodnjo nameravajo ukiniti! S tem dejanjem je postavil pod vprašaj ne samo 300 dosedanjih zaposlitev v tem podjetju, ampak tudi šolski program Gimnazije Ravne, kjer se že vrsto let šolajo farmacevtski tehniki. V Levici smo prepričani, da lahko s proizvodnjo cepiv na Prevaljah obdržimo vseh 300 zaposlitev ter ustvarimo nova.

V Levici verjamemo, da imata naši farmacevtski tovarni znanje in tehnologijo vsaj za sterilno polnjenje cepiva, podobno kot bo to polnjenje za Pfizer izvajal Novartis v svoji tovarni v Švici. Zavedamo se, da so poleg pomanjkanja proizvodnih kapacitet lahko ta čas ozko grlo tudi surovine ali priprava učinkovin in da opreme za pripravo cepiv ni mogoče zagotoviti čez noč. Kljub temu smo mnenja, da je vlaganje v razvoj tovrstne industrije smiselno. Zavedati se moramo, da se bodo podobne krize v prihodnosti še dogajale in je že zato potrebno našo farmacevtsko industrijo razvijati in usposobiti tudi za časovno kritično proizvodnjo cepiv na osnovi lastnega znanja, vključno s kliničnim testiranjem cepiv. V Levici ne dvomimo, da bodo na Koroškem to pobudo odločno podprli in se ne bodo zlahka odpovedali farmacevtski proizvodnji na Prevaljah, postavljeni že v osemdesetih letih na osnovi lastnega razvoja domačih strokovnjakov. Vlada Republike Slovenije bi morala narediti vse za nadaljevanje razvoja farmacevtske industrije na Koroškem v kakršnikoli obliki. Zato pričakujemo njeno hitro in odločno ukrepanje v podporo predlagani pobudi.

Kot drugo pa vlado pozivamo, da preveri možnost, da bi se cepivo izdelovalo v obratih Krke, bodisi v Sloveniji bodisi v tujini. Krka je proizvodno veliko močnejše podjetje ter ni del nobene multinacionalke, torej lahko samostojno odloča. RS pa je, (če upoštevamo še paradržavne sklade) največji lastnik s prevladujočim vplivom. Iz strategije Krke je sicer jasno razvidno, da sledi vzorcem velikih farmacevtskih koncernov in razvija zdravila, za katera ve, da bodo vedno obstajali trgi in ki veljajo za varne naložbe. A prav dejstvo, da je Republika Slovenija največji lastnik, omogoča, da to ozkogledno in profitno naravnano strategijo spremenimo.

Zahtevajmo v EU proizvodnjo mimo patentov

Kot tretje pa v Levici vlado pozivamo, da zagotovi dodatna cepiva, saj EU očitno pri dobavi cepiv ne deluje zadovoljivo, zato je potrebna sprememba strategije in iskanje dodatnih možnosti dobav cepiv. Vlada naj v okviru organov EU sproži pobudo, da se preuči možnost, da se dovoli izdelovanje cepiva tudi proizvajalcem, ki zanj nimajo patenta. Skratka, da se zaradi varovanja zdravja uporabi instrument prisilne licence, kot ga recimo pozna na Zakon o industrijski lastnini (ki je gotovo usklajen z EU pravnim redom).

Deli.