100 let koroškega plebiscita – ponovni poziv k notifikaciji ADP in zaščiti koroških Slovencev

Ob 100. obletnici koroškega plebiscita in 65. obletnici podpisa Avstrijske državne pogodbe (ADP) želimo v Levici, s pozicije antifašizma, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih demokratičnih vrednot, opozoriti na nespoštovanje manjšinskih pravic zamejskih Slovencev na Avstrijskem Koroškem ter neuresničevanje ADP. Vodilne politične sile v Avstriji in na Koroškem ne spoštujejo določb ADP, medtem ko slovenska zunanja politika otopelo stoji križem rok, in daje celo potuho.  

Republika Avstrija je dala obljubo, ki povezuje oba zgodovinska mejnika, da bo zaščitila slovensko in hrvaško manjšino. Žal 7. člen ADP ostaja le na papirju, v veliki meri neizpolnjen, obljube zvenijo v prazno, manjšina pa prepuščena na milost in nemilost političnih veljakov na obeh straneh meje. 

100 let slovenske manjšine v Avstrijski Koroški je prineslo drastično zmanjšanje števila koroških Slovenk in Slovencev na 20 odstotkov tedanjega prebivalstva. Slovenski rojaki onstran meje se obupani sprašujejo, kaj naj sploh praznujejo. Razloga za praznovanje ni. Sprašujejo se, kdaj bosta dežela Koroška in država Avstrija spoznali, da sožitje, enakopravnost in svoboda ne pomenijo le kompromisov na račun manjšine, ki je po sto letih skoraj zdesetkana.

Zamejci glasno opozarjajo na težave in krivice

Zamejska združenja in naši rojaki opozarjajo na težave in krivice, ki se kopičijo: število slovensko govorečih in jezikovna kompetenca dramatično upada, na udaru so manjšinski mediji, neustrezna je finančna podpora za delovanje slovenske narodne skupnosti v Avstriji, odprto vprašanje ostaja ohranjanje slovenskega jezika in reforma dvojezičnega šolstva, uporaba slovenskega jezika na uradih in sodiščih, Slovenska študijska knjižnica v Celovcu, sramoten je problem dvojezičnih krajevnih tabel, zaradi katerih se Koroške Slovence celo sodno preganja…  Od pričakovanj se ne da živeti, četudi ste manjšina, še zlasti takrat ne! 

Zveza koroških partizanov se je že februarja letos v soglasju s Klubi slovenskih študentk in študentov in tudi v skupni izjavi z Združenjem zveze borcev Slovenije jasno opredelila, da slovenska narodna skupnost na Koroškem 10. oktobra nima razloga za praznovanje. Zapisali so, da imajo dovolj praznih obljub manjšinske politike in zanemarjanja zajamčenih pravic manjšine. Ob tem, pa opozorili, da je bil odnos med dvojezično in nemško govorečo populacijo zmeraj le kompromis na račun manjšine. In da  ta praznik zgolj poglablja vrzel, budi podoživljanje rasizma, nacionalizma in šovinizma. Skupaj so opozorili tudi na neuresničevanje pravic manjšine iz 7. člena ADP in na dvojezičnost, ki bi na javnih prireditvah mora biti vidna, ne pa da gre le za slavljenje zmage nemško govoreče večine nad manjšino. 

Svoje zahteve enako odločno ponavljajo tudi sedaj, ko je obletnica tik pred vrati: v opomin na 100 let neizpolnjenih obljub so Klubi slovenskih študentk in študentov, ki se jim pridružuje tudi Zveza koroških partizanov, proslave ob 100. obletnici ne bodo udeležili. Namesto proslave se bodo v Celovcu zbrali na protestnem shodu. Ob tej priložnosti znova opozarjajo, da je ta dan v zgodovini in v sedanjosti za mnoge zapisan kot protislovenski praznik, da se praznik iz zgodovinskih razlogov ne more ločiti od nacionalsocializma in da se s praznikom zanika obstoj koroških Slovencev in poveličuje nemško govoreča večina.

Slovensko manjšino je treba zaščititi

V Levici se zavedamo družbene razsežnosti neonacizma, nazadnjaškega narodnjaštva in pasti nacionalizma. Republika Slovenija ima kot matična država vso pravico in dolžnost, da kot sila zaščitnica skrbi za manjšinsko varstvo in dosledno izvajanje zajamčenih pravic iz naslova ADP. Menimo, da je 100-obletnica plebiscita skrajni čas in skrajna priložnost za opozorila in opomin slovenski vladajoči politiki, da se izreče v zaščito narodne manjšine, ali pa pove, da ji za Koroško Slovenstvo pač ni mar. 

Od temačnega časa nacizma vse do danes gre za stalne poskuse nemško-nacionalnih krogov na Koroškem, da bi izničili slovenski živelj na Koroškem in hkrati še naprej realizirali svojo vizijo o »nemški Koroški«. Ob tem ji pomaga avstrijska, koroška in celo slovenska vladna politika, kar kaže tudi  Borut Pahor na proslavi 100. obletnice plebiscita. Medtem, ko se predsednik republike v imenu lažne in bridke sprave prijateljsko rokuje s kolegi onstran meje, Avstrija času obletnice plebiscita postavlja spominska obeležja, kot je tisto Hansu Steinacherju, enemu najhujših tedanjih propagandistov nemštva in poznejšega vidnega predstavnika nacionalsocializma na južnem Koroškem. V Levici obsojamo to sramotno, svetohlinsko ravnanje predsednika republike, ki ga razumemo kot zavajanje in lažno prilizovanje.

Notificirati moramo ADP 

Manjšinske pravice so del vsake zrele demokratične družbe in manjšinske pravice so človekove pravice. Danes, po sto letih, je več kot nujna odločna, pokončna in aktivna drža matične države zoper prakso uradne Avstrije, ki je do slovenske manjšine na Koroškem nepravična in diskriminatorna. 

Levica je v svoj program zapisala: »Notificirali bomo nasledstvo Avstrijske državne pogodbe, s čimer bomo zaščitili slovensko manjšino in nevtralizirali ekonomsko premoč Avstrije v bilateralnih odnosih«. Pred petimi leti smo v Levici prvič vložili predlog Akta o notifikaciji nasledstva ADP, ki bi ustrezno zaščitil slovensko manjšino. Glede na dosedanjo pasivnost in podredljivost slovenskih vlad pri vprašanju zaščite manjšin, ob 100. obletnici koroškega plebiscita in 65. obletnici podpisa ADP poslanke in poslance državnega zbora ponovno pozivamo k sopodpisu Akta o notifikaciji nasledstva ADP. Le notifikacija ADP in aktivna zunanja politika lahko prineseta izboljšanje položaja slovenske manjšine, odpravo krivic in diskriminacije.

Deli.