Pismo podpore predsednici sindikata Lidl Slovenija

Levica odločno podpira sindikalistko Tjašo Kozole pri prizadevanjih za varnost zaposlenih in obrambi sindikalnega organiziranja. Tjaša Kozole je članica Sindikata delavcev trgovine in predsednica sindikata Lidl Slovenija, ki ji zaradi sindikalnega delovanja grozi odpoved. Potem ko je podjetje Lidl v prvih dneh izrednih razmer svoje delavke in delavce brez vsakršne zaščite izpostavljalo nevarnosti okužbe, sedaj poskuša izkoristiti čas epidemije za obračunavanje s predsednico sindikata in uničenje sindikalnega organiziranja v podjetju.

Podpiši peticijo za zaustavitev odpovedi zaposlitve >>

Zaradi izrednih razmer in ukrepov proti preprečevanju širjenja okužbe je delovanje sindikata ohromljeno, zato je sindikat pri obrambi svoje predsednice in pravic zaposlenih onemogočen. Sindikat se je moral odpovedati tiskovnim konferencam, protestom pred sedežem uprave in pozivom k bojkotu Lidlovih poslovalnic. Podjetje Lidl je izkoristilo nemoč sindikata in krizo izkoristilo za njegovo uničevanje. Uprava izkorišča trenutno epidemijo, da bi postopek odpovedi zoper predsednico sindikata izpeljala čim dlje od oči ostalih delavcev in javnosti.

V Levici ostro obsojamo povračilne ukrepe uprave Lidla zoper sindikalistko Tjašo Kozole, ki ji zaradi prizadevanja za delavske pravice grozi odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi “hude malomarnosti”. Tjaša je v Lidlu zaposlena 10 let, po ustanovitvi sindikata pa je v roku treh mesecev prejela kar dva opomina, v katerih ji uprava očita nevestno opravljanje dolžnosti. V Levici se pridružujemo stališču sindikata, da gre pri očitkih zgolj za izgovor uprave Lidla, da se znebi aktivne zagovornice delavskih pravic in zatre sindikalno organiziranje med svojimi delavci.

Dodajamo, da odpustitev predsednice sindikata iz krivdnih razlogov pomeni, da delavka, ki je mati samohranilka dvema otrokoma, ne bo upravičena do nadomestila za primer brezposelnosti, za katerega je ves čas zaposlitve vplačevala zavarovanje. Takšno ravnanje uprave v času epidemije je naravnost okrutno, njihovo oportuno izkoriščanje epidemije pa je vredno najhujše obsodbe. V Levici se zato pridružujemo pozivu sindikata, naj uprava podjetja Lidl nemudoma prekliče postopek odpovedi pogodbe zoper Tjaša Kozole.

Neodvisno od trenutne krize smo v zadnjih letih priča vse večjemu pritisku na sindikalno organiziranje in delavsko soupravljanje ter oviranju uresničevanja delavskih pravic. Vse pogosteje prihaja do povračilnih ukrepov zoper najbolj aktivne sindikalne in voljene delavske predstavnike, ki opozarjajo na nepravilnosti v posameznih podjetjih in na kršenje delavskih pravic ali pa so aktivno vključeni v prizadevanja za uresničevanje delavskih interesov preko sindikatov oziroma svetov delavcev v podjetjih. Pri tem nikakor ne gre za osamele primere, temveč za vse bolj razširjeno prakso vodstev podjetij, ki izkoriščajo svojo moč za to, da predstavnike delavcev ustrahujejo z grožnjo izgube zaposlitve. Tudi zaradi pomanjkljivega zakonskega varstva delavskih predstavnikov povračilne ukrepe uporablja vse več delodajalcev. Delodajalci z odpuščanjem delavskih predstavnikov obglavljajo delavsko organiziranje: najaktivnejših delavcev se znebijo, delovni kolektiv pa temeljito utišajo in zastrašijo. Nemška diskontna veriga Lidl je svetovno znana po izjemnem odporu zoper sindikalno organiziranje v svojih trgovinah. Čeprav je sindikalno organiziranje v Sloveniji ustavna pravica delavcev, delavke in delavci v Lidlu pričajo o ustrahovanju vodstva in prepričevanju, naj sindikat zapustijo. Zato z obrambo Tjaše Kozole ne branimo le sindikata Lidl Slovenija, ampak pravico do organiziranja vseh delavk in delavcev.

V Levici prav tako podpiramo Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Sindikat Lidl Slovenije pri prizadevanjih za zaščito zaposlenih pred nevarnostjo koronavirusa. Pomanjkanje varovalnih sredstev in splošna nezaščitenost delavcev sta v trgovinah namreč še vedno velik problem. V trgovinah in večjih trgovskih centrih se zbira množica kupcev, delodajalci pa večinoma ne poskrbijo oziroma niso pravočasno poskrbeli za primerno zaščito svojih zaposlenih. Delavke in delavci pogosto nimajo ustreznih zaščitnih mask, razkužil ali rokavic, čeprav se v trgovinah zbira veliko število ljudi, delavke in delavci pa v osemurnem delavniku brez ustrezne zaščite pridejo v stik s velikim številom strank. Sindikat je zato Vlado RS in delodajalce pozval, da naj zaposlene zaščitijo pred nevarnostjo novega koronavirusa. V skladu s tem smo v sredo, 18. marca, tudi v Levici Vlado RS uradno pozvali, naj delodajalcem odredi, da vsem zaposlenim, ki morajo prihajati na delo, nemudoma zagotovijo pogoje varnega delovnega okolja. To v danih okoliščinah pomeni, da se jim priskrbi vsa zaščitna sredstva: rokavice, maske, razkužila, ustrezno distanco od drugih zaposlenih in strank ter periodična testiranja na okužbo s koronavirusom ter da naj za zagotavljanje teh pogojev vlada trgovinam ponudi pomoč, tako materialno kot finančno. Vlado smo pozvali tudi, naj odredi poostren inšpekcijski nadzor nad zagotavljanjem varnega delovnega okolja v vseh podjetjih, vključno z trgovinami, ter k vzpostavitvi razkužilnih točk pred vhodi v trgovine. Poleg navedenega smo vlado, ki je predsednikom koalicijskih strank, ministrom in visokim funkcionarjem ravnokar zvišala plače, pozvali, naj z interventnim zakonom zagotovi, da bodo vsi delavci in delavke v trgovinah prejeli dodatek za delo v rizičnih razmerah po enaki logiki, kot pripada zaposlenim v javnem sektorju.

V Levici vodstvo Lidla in vodstva ostalih trgovin pozivamo, naj na prvo mesto postavijo varnost svojih zaposlenih in storijo vse, kar je v njihovi moči, da delavke in delavce zaščitijo pred izpostavljenostjo virusu, ne pa da krizno obdobje izkoriščajo za boje s sindikati in discipliniranje delavcev.

Za več informacij spremljaj spletno stran kolektiva Cedra >>

Deli.