Podpora zbiranju podpisov za čist zrak in okolje v Anhovem

V Levici podpiramo spremembe Zakona o varstvu okolja, s katerim se izenačujejo  dovoljeni izpusti v sežigalnicah in sosežigalnicah ter veča nadzor nad njimi. Z današnjim dnem nevladne okoljske organizacije začenjajo z zbiranjem podpisov za vložitev zakonodajnega predloga. V stranki pozivamo svoje podpornike in podpornice, da oddajo svoj podpis in podprejo zakonsko ureditev, ki bo omogočila prebivalcem Anhovega in srednje soške doline življenje v čistejšem okolju.

V Levici smo v preteklem mandatu skupaj z lokalnimi civilnimi iniciativami v Anhovem izvedli več aktivnosti v Državnem zboru, da bi se omejili izpusti škodljivih snovi in poostril nadzor nad sosežigalnicami in sežigalnicami odpadkov. Cementarna v Anhovem je največja sežigalnica odpadkov v Sloveniji, uradno pa je klasificirana kot naprava za sosežig odpadkov. V njej se sežge nekajkrat večja količina odpadkov kot v sežigalnici v Celju, s tem pa v okolje sprošča tudi večje skupne emisije rakotvornih in drugih zdravju škodljivih snovi. Trenutno za cementarne veljajo milejši pogoji za sežig odpadkov kot za sežigalnice.

V Levici smo leta 2021 v sodelovanju  s civilnimi iniciativami na področju okoljevarstva naredili potreben korak in pripravili ter vložili zakon o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Zakonski predlog je izenačeval višino izpustov škodljivih snovi v zrak v sežigalnicah in v napravah za sosežig ter postavljal strožje pogoje za monitoring izpustov snovi v zrak. Žal predlog zakona takrat ni prejel zadostne podpore.

Tokrat enak ukrep predlagajo okoljske organizacije, ki bodo v mesecu septembru zbirale podpise državljanov za vložitev zakona. Svoj podpis podpore za čistejši zrak in okolje lahko oddate na najbližji upravni enoti ali pa prek portala e-Uprava, če ste imetnik spletne identitete, kot je e-certifikat.

Tudi v koalicijski pogodbi je na našo pobudo določeno, da bomo zagotovili neodvisno izvajanje obratovalnega in kontrolnega monitoringa izpustov, za emisije izpustov v zrak pri sosežigu odpadkov pa bomo uveljavili strožje evropske standarde.   

Marko Rusjan, član lokalnega odbora Levica Goriška, ki je vodil naše aktivnosti za omejitev sosežiga odpadkov v Anhovem: 

Prebivalci srednje Soške doline že predolgo čakajo, da zadihajo s polnimi pljuči. Zgodovina doline je usodno povezana z obratovanjem cementarne, ki je zaradi uporabe azbesta uničila marsikatero življenje. Sosežig odpadkov je sedaj že dolgoletna grožnja zdravju prebivalstva, ki je zaradi preteklega onesnaževanja že tako ranljivo. Zato vsa podpora novemu zakonodajnemu predlogu, ki bo zagotovo izboljšal življenje ljudi in vseh bitij v Anhovem in okolici.

Deli.