Podpora peticiji za zaščito delavcev in oskrbovancev Doma upokojencev Kranj

V Levici smo zaskrbljeni nad pritiski, ki jih – posebno na sindikaliste v zavodu – izvaja vodstvo Doma upokojencev Kranj (DUK) na čelu z direktorico Zvonko Hočevar. V zadnjem času so se pritiski stopnjevali do te mere, da grozita predsednici Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSS) v DU Kranj Nataši Malnar ter sindikalni zaupnici Evi Kovačec odpovedi delovnega razmerja iz krivdnih razlogov.

Podpiši peticijo >>

Skupaj s predstavniki zainteresirane javnosti so sindikalistkama v bran stopili ostali zaposleni. Začeli so z zbiranjem podpisov pod peticijo, s katero zahtevajo, da se takoj preneha izvajati pritisk na delavce in sindikalne zaupnike, ki vztrajajo pri ureditvi razmer v DUK, še zlasti na področju delavskih pravic. Spomnimo, da so največji kamen spotike tožbe zoper delavce, ki so – ne po lastni krivdi – v preteklosti prejemali previsoko odmerjene potne stroške, danes pa jih zavod terja za povračilo razlike.

Podpisniki peticije zahtevajo umik opozorila pred odpovedjo Malnarjevi in Kovačecevi. Ker ostaja vodstvo za delavce in sindikate gluho že tri leta in ker so pobudniki zahtev vse pogosteje tarča povračilnih ukrepov, podpisniki zahtevajo tudi takojšen odstop oziroma odstavitev direktorice Zvonke Hočevar s strani pristojnih organov. Ob tem poudarjajo, da naj politične stranke – Hočevarjeva je vidna članica ene izmed parlamentarnih strank – nehajo s plenjenjem javnih institucij, kader, ki deluje nesocialno, pa naj se ustrezno sankcionira.

V Levici podpiramo zahteve podpisnikov peticije ter pozivamo članstvo in simpatizerje, da tudi oni prispevajo svoj podpis za zaščito delavcev in oskrbovancev DUK. Pokažimo solidarnost z njihovim položajem.

Deli.