Onemogočimo ponovno uvajanje naborništva pod pretvezo izrednega stanja!

Pred 18 leti je Slovenija z veliko podporo javnosti v praksi ukinila naborništvo in obvezno služenje vojaškega roka, danes pa poskušata Matej Tonin in Janez Janša ponovno uvesti prisilno služenje vojaškega roka. V Levici bomo temu nasprotovali z vsemi sredstvi. Ker je politika leta 2003 naborništvo ukinila zgolj z zmrznitvijo, ne pa tudi z dokončno ukinitvijo, to omogoča odpiranje vprašanja njegove ponovne uvedbe. Zato smo vložili predlog sprememb Zakona o vojaški dolžnosti, s katerim predlagamo, da se naborništvo v času miru dokončno ukine.

Zakaj po 18 letih Janša in Tonin ponovno odpirata vrata obveznemu služenju vojaškega roka?

V zadnji 17 letih, se je izkazalo, da je bila ukinitev izvajanja vojaške dolžnosti pravilna odločitev. Vojaška dolžnost je bila med drugim ukinjena tudi zaradi vse večje nezainteresiranosti za služenje vojaškega roka med vojaškimi obvezniki in zaradi vse večjega izogibanja služenju vojaškega roka. Od leta 1993 do leta 2002 se je število napotenih na služenje vojaškega roka znižalo iz 10.745 na samo 4475. Odstotek odpuščenih s služenja vojaškega roka se je v tem času povečal s 5,7% na 18,8 %. Število nesposobnih za služenje vojaškega roka se je v tem času povečalo z 8,9 % na 19,5 %. Število vlog za ugovor vesti se je v tem času povečalo s 105 na leto na 1.976 na leto, ali kar za skoraj dvajsetkrat, pri čemer je odstotek priznanih vlog do ugovora vesti zrasel od 50,8 % na 74 %.

Slovenska vojska ima iz meseca v mesec manj pripadnikov, čeprav so njihove bruto plače v povprečju precej višje od plač drugih prebivalcev. Ker praktično nihče več noče v to vojsko niti proti dobremu plačilu, sta se Tonin in Janša odločila mlade trpati v vojsko pod prisilo in brez plačila.

Ponovno služenje vojaškega roka sicer ne bo uvedeno čez noč, ampak v primeru “povečane varnostne ogroženosti”. Gre za popolnoma prazen in nedefiniran izraz, pod pretvezo katerega je Janševa vlada v samo enem letu svoje vladavine že kar dvakrat poskušala podeliti policijska pooblastila vojski. To ji ni uspelo, ker za to potrebuje dvotretjinsko večino v državnem zboru. Prisilno služenje vojaškega roka pa naj bi uvedla z navadno večino. Trenutno zakonodaja lahko vlada prisilno služenje uvede samo v primeru razglasitve vojnega ali izrednega stanja.

V primeru ponovne uvedbe naborništva v Levici napovedujemo referendum

Včerajšnja odločitev Ustavnega sodišča in glasovi dela desne opozicije, na katere se vladajoča koalicija zanaša za ohranjanje svoje oblasti, kažejo, da se janševsko-toninovski militaristični valjar ne bo ustavil pred ničemer. Zato smo v Levici včeraj v zakonodajno proceduro vložili svojo novelo Zakona o vojaški dolžnosti, s katero predlagamo črtanje izvajanje vojaške dolžnosti v času miru. Na ta način se bo pred obravnavo predloga vlade državni zbor moral opredeliti do jasnega načelnega vprašanja: ali dokončno ukiniti naborništvo v času miru ali pustiti odprta vrata, da vsakokratna oblast mlade ljudi proti njihovi volji vpokliče v vojsko.

V primeru, da bi bil v državnem zboru izglasovan vladni predlog možnosti ponovne uvedbe prisilnega služenja vojaškega roka, bomo v Levici izpolnili pred enim letom dano obljubo: da se bomo skupaj s civilno družbo borili proti uvedbi prisilnega služenja vojaške dolžnosti z vsemi sredstvi, tudi z referendumom.

Deli.