Obsojamo napad na slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem

V Levici odločno obsojamo strašenje pred ogroženo slovensko manjšino, ki ga te dni spet zganjajo avstrijski svobodnjaki. 

V Avstriji namreč poteka kampanja za deželne volitve, na katerih se avstrijski svobodnjaki (FPÖ) poslužujejo svoje utečene taktike, strašenja pred Slovenci in drugimi manjšinami. Njihov podmladek je tako pozval k ustavitvi poslovenjenja pokrajine in dodal sliko, na kateri je prečrtana slovenska beseda Koroška.

Dejansko stanje na avstrijskem Koroškem ne bi moglo biti bolj drugačno od skorajšnje slovenizacije, ki obstaja v glavah svobodnjakov. Na udaru so manjšinski mediji. Finančna podpora za delovanje slovenske narodne skupnosti v Avstriji je neustrezna. Odprto ostaja vprašanje reforme dvojezičnega šolstva in uporabe jezika na uradih in sodiščih. S težavami se sooča Slovenska študijska knjižnica v Celovcu. Še dvojezične krajevne table niso bile nikoli postavljene, kljub številnim sodnim odločitvam na najvišji ravni.

Posledica vsega tega je, da je sto let od koroškega plebiscita delež slovensko govorečega prebivalstva upadel na 20 odstotkov nekdanje številke. Govorno območje je razpadlo na več jezikovnih otokov in kompetenčna raven uporabe jezika žal upada.

Da je vsemu temu tako, je najprej kriva nacionalšovinistična vizija germanske Koroške, ki sega vse do temačnih časov nacizma. Ampak krivi sta tudi avstrijska federalna vlada, ki vse skupaj obravnava kot obroben provincialni problem. In kriva je tudi slovenska zunanja politika, ki si nikoli upala notificirati Avstrijske državne pogodbe (ADP). Republika Slovenija je namreč država naslednica Jugoslavije. Ta je bila kot zmagovalka v drugi svetovni vojni ena izmed sopodpisnic ustanovne listine, s katero je nastala današnja avstrijska država in katere 7. člen zapoveduje varovanje pravic manjšin. Člen, ki bi ga lahko Republika Slovenija uveljavljala kot partnerka v tej pogodbi, za kar si v Levici prizadevamo že leta.

Ko so Jörg Haider in avstrijski svobodnjaki prvič zavladali avstrijski Koroški leta 1999 in naslednje leto oblikovali še avstrijsko federalno vlado – dolga leta preden so na politično sceno prišli orbani, trumpi, bolsonari in melonijeve tega sveta, je bila Evropa šokirana in države so Avstriji napovedovale blažje diplomatske sankcije. Dve desetletji kasneje so tovrstni desni populizmi povsem normalizirani in sodelujejo v vladah vsepovsod. Da je temu tako, so v veliki meri krive vladajoče desno- in levosredinske stranke, ki so poskušale kooptirati njihovo retoriko – in s tem zgolj poskrbele, da so skrajnim desničarjem dale še več legitimnosti, javne pozornosti in volilnega uspeha.

Da takšna politika še naprej najde svoj prostor v današnjem svetu, je žalostno in zaskrbljujoče. Evropa bo varovala vrednote antifašizma, osnovne človekove pravice in demokratične svoboščine ter zavest o svoji bogati medetnični in medkulturni zgodovini ali pa bo dopustila, da jo bodo nacionalni šovinizmi nekega dne razgnali po šivih.

Solidarnost z našimi prijatelji in sonarodnjaki na Avstrijskem Koroškem!

Deli.