Novi argumenti v prid zaustavitvi širitve ljubljanske obvoznice

Aprila lani so poslanci koalicije in desne opozicije združno zavrnili predloge sklepov Levice, s katerimi bi zaustavili širitev ljubljanske obvoznice. Namesto tega so predlagali pripravo akcijskega načrta za trajnostno mobilnost širše ljubljanske urbane regije. Vlada je ta načrt pripravila, njegova vsebina pa v celoti govori proti širitvi ljubljanske obvoznice. Akcijski načrt bo jutri obravnaval odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, na katerem bomo v Levici ponovno zahtevali, da se prekine z vsemi dejavnostmi, povezanimi s širitvijo ljubljanske obvoznice.

Akcijski načrt potrjuje, da je širitev ljubljanske obvoznice nepotrebna

»Večino preteklega stoletja območje ljubljanske urbane regije (LUR) načrtovali tako, da je bila kar najbolj prijazna avtomobilom. Menili smo, da s tem omogočamo večjo mobilnost ter hitrejša in udobnejša potovanja, v resnici pa so ulice našega glavnega mesta z leti postale vse bolj natrpane z avtomobili, vse manj prijetne za druženje, vse manj varne in vse manj zdrave […] Le če se izkaže, da navedeni ukrepi na področju železnic, trajnostne mobilnosti, vključno z javnim potniškim prometom, ne bi zadoščali za zagotavljanje ustrezne ravni mobilnosti bi bilo treba preučiti izvedbo dodatnih ukrepov na vpadnih AC krakih.«

Teh nekaj kratkih stavkov iz akcijskega načrta zelo dobro prikaže problem razvoja prometa v preteklega pol stoletja v Ljubljani in začrta prioritetna področja vlaganja v promet za prihodnost. To so: železnice, trajnostna mobilnost in nasploh javni potniški promet. Le če to ne bi zadoščalo, je upravičeno preučiti izvedbo dodatnih ukrepov na vpadnih krakih avtocest.

V Levici predlagamo ustavitev vseh aktivnosti v zvezi s širitvijo ljubljanskege obvoznice

Kljub temu da akcijski načrt v svojem duhu v bistvu zavrača širitev ljubljanske obvoznice, dela na terenu tečejo dalje. DARS je že marca lani objavil izhodišča za urejanja ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest  in s tem dal pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za širitev ljubljanske obvoznice. Iz medijev pa smo nedavno izvedeli, da se pripravlja še širitev t.i. odstavnega pasu vse od Krtine naprej (domžalskega priključka), kar pa potegne za sabo še ureditev novih širših izvozov na AC.

Ker je treba na območju Ljubljane sredstva prioritetno nameniti razvoju učinkovitega javnega potniškega prometa, ne pa širitvi obvoznice, bomo v Levici na jutrišnji na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor še enkrat predlagali sklepe, ki jih je koalicija aprila lani skupaj z desno opozicijo zavrnila. Z njimi Vlado RS pozivamo naj:

  • zaustavi vse aktivnosti v zvezi s širitvijo ljubljanskega avtocestnega obroča,

  • zaustavi proračunska izplačila DARS-u, namenjena prostorskemu načrtovanju in umeščanju širitve ljubljanske obvoznice v prostor, ter

  • namesto širitve obvoznice raje posodobi železniški in drug javni potniški promet v regiji.

 

Deli.