Začenjamo z razpravo o nepremičninskem davku

Dolgoletni problem naše družbe je, da številne nepremičnine ne izpolnjujejo osnovne človeške potrebe po strehi nad glavo, ampak so postale donosne finančne naložbe. ki dodatno pregrevajo cene na trgu in spodbujajo apetite po luksuzni gradnji.

Zato smo začeli s pogovori o nepremičninskem davku, ki bi hkrati pomagal financirati gradnjo novih javnih stanovanj.
Naše izhodišče je, da mora biti tista nepremičnina, v kateri človek biva, davčno manj obremenjena. Pri tem naj se upošteva tudi to, da je ponekod tržna vrednost relativno višja, recimo v prestolnici, na Obali ali na severnem Gorenjskem, ampak gre vseeno za osnovno streho nad glavo.
Toliko bolj pa bi davčno obremenili tiste, ki kopičijo številne nepremičnine kot investicijsko naložbo ali pa za oddajanje na platformah, kot je AirBnB.

Stanovanje naj bo dobrina, ki izpolnjuje osnovne človekove potrebe, ne pa špekulativno blago, ki jim škoduje!

Deli.