NAMESTO POLITIČNEGA KADROVANJA IN ZASLEDOVANJA DOBIČKOV – JAVNI INTERES

Stališče poslanske skupine Združena levica ob imenovanju člana in članice Programskega sveta RTV Slovenija in člana Nadzornega sveta RTV Slovenija

Radiotelevizija Slovenija je institucija, ki mora delovati v javnem interesu, zagotavljati širok nabor kakovostnih vsebin s ciljem zadovoljevanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb vseh prebivalcev. Tako njeno glavno nalogo opredeljuje Zakon o Radioteleviziji Slovenija. Žal pa se dejansko stanje močno oddaljuje od zapisanega. RTV Slovenija je postala prej državna – ali bolje rečeno strankarska – in komercialna, kot javna institucija.

V grobem sta razloga za to dva. Prvič – pritisk konkurence, ki javne medije sili v tekmovanje z zasebnimi, ki svoje vsebine krojijo le z namenom pridobivanja dobičkov. In drugič – poskusi intrumentalizacije javne radiotelevizije za ozke strankarske namene. Spreminjanje zakonodaje o RTV skozi leta je privedlo do krhanja avtonomije javnega medija, ki se je prisiljen podrejati interesom političnih strank. V tem smislu je najbolj škodljiv t.i. “Grimsov” zakon, ki je očitno skušal politično podrediti javno RTV. Tako je ustoličil negativno selekcijo, saj se neodvisni strokovnjaki ne želijo znajti v kolesju strankarskih interesov. 

Programski svet in nadzorni svet RTV se pogosto obnašata kot inkvizicija in preganjata novinarske vsebine, ki niso v skladu s pogledi in predstavami – predvsem desnih – političnih opcij. Hkrati pa pod mizo trgujeta z glasovi pri ustoličevanju uprave, o čimer jasno priča nedavni primer izbire generalnega direktorja. Stanje je podobno kot pri podjetjih v državni lasti, ki so bila plen vsakokratne koalicije, zdaj pa se kot zdravilo za slabo vodenje ponuja privatizacija. Zato je  edina rešitev tudi za RTV demokratizacija upravljanja. Imenovanje v svet in nadzorni svet RTV je treba prenesti iz rok državnega zbora, predsednika republike in vlade, na tiste, ki jih delovanje RTV neposredno zadeva. To pa so predstavniki javnosti in zaposleni na RTV Slovenija.

Zato Združena levica ne bo predlagala svojih kandidatov za programski in nadzorni svet RTV. Predlagamo celo, da prekinemo z zdajšnjim načinom imenovanja članic in članov organov RTV ter javni medij zopet vrnemo javnemu interesu. RTV Slovenija mora v prvi vrsti izvajati informativno in izobraževalno funkcijo, namesto da s komercialnimi mediji tekmuje v merjenju gledanosti. Poleg demokratizacije javne radiotelevizije je treba sprejeti spodbude za vse oblike neprofitnih medijev, ki bodo delovali v interesu javnosti in ne bodo podrejeni interesom političnih strank in tudi ne neskončnemu zasledovanju dobičkov.

Deli.