Nadomestilo za brezposelnost mora nuditi socialno varnost

V Levici predlagamo spremembe Zakona o urejanju trga dela v delu, ki ureja najvišja in najnižja možna zneska denarnega nadomestila za brezposelnost. Denarno nadomestilo za brezposelnost je oblika socialnega zavarovanja za primer izgube službe. Namenjeno je začasnemu zagotavljanju socialne varnosti oseb, ki iščejo novo zaposlitev. Najnižji znesek denarnega nadomestila znaša 530 evrov oziroma 400 evrov neto, kar nikakor ne zagotavlja socialne varnosti teh oseb. Zato predlagamo, da se najnižje nadomestilo dvigne na 613 evrov neto, oziroma predlagamo formulo, ki določa da mora minimalno nadomestilo v netu znesku znašati vsaj toliko kolikor znašajo aktualni minimalni življenjski stroški. Predlagamo tudi dvig najvišjega zneska nadomestila  iz sedanjih 892 evrov bruto na 1024 evrov bruto, oziroma  določamo, da mora biti najvišji znesek nadomestila za brezposelnost določen v višini vsakokrat veljavne minimalne plače. Naš predlog bo v petek 26.11. 2021 obravnaval Odbor za delo. 

Socialna varnost je ključni cilj  denarnega nadomestila

Denarno nadomestilo za brezposelnost je oblika socialnega zavarovanja za primer izgube plače oziroma dohodka iz (samo)zaposlitve. Namenjeno je temu, da posameznik po prenehanju opravljanja dela neko časovno obdobje prejema denarni znesek, ki mu omogoča preživetje v času iskanja zaposlitve. Delavci za ta namen plačujejo prispevek, zato je edino pravično, da v času prejemanja nadomestila uživajo vsaj minimalno socialno zaščito. 

Minimalni življenjski stroški, ki jih mora ministrstvo po trenutni zakonodaji izračunavati vsaj vsakih 6 let, so empirična ocena absolutne revščine. Na podlagi izdatkov za hrano pri najrevnejših gospodinjstvih je ocenjen znesek, ki ga oseba potrebuje, da preživi mesec. Zato je edini socialno pravičen in solidaren način določanja minimalnega nadomestila ta, ki  pri določitvi najnižjega nadomestila upošteva omenjeni socialni kriterij. 

Po 11 letih je čas za razveljavitev varčevanja na delavcih, ki ga je uvedla druga Janševa vlada

Vlada Janeza Janše je z ZUJF-om leta 2012 močno znižala najvišja nadomestila za brezposelnost. Zakon o urejanju trga dela, ki je bil sprejet leta 2010, je določal, da najvišji znesek denarnega nadomestila ne sme presegati trikratnik najnižjega denarnega nadomestila. Najnižje nadomestilo je bilo takrat določeno pri 350 evrov, najvišje pa pri 1050 evrih bruto. To je bistveno več kot danes! Pri tem je treba upoštevati, da je povprečna plača v RS leta 2010 znašala 1.494,88 bruto, lani pa je znašala 1.856,20 bruto. Minimalna plač je leta 2010 znašala 665 evrov bruto, medtem ko danes znaša 1024 evrov bruto. 

V razmerju do povprečne bruto plače in minimalne plače je bilo najvišje nadomestilo:

  • leta 2010, 70% povprečne in 158 % minimalne plače;
  • leta 2020, 48% povprečne in 87% minimalne plače.

Gre za katastrofalen padec višine nadomestil za brezposelnost v dobrem desetletju. Zato je skrajni čas, da ta varčevalni ukrep odpravimo.

Deli.