Na predlog Levice potrjena priprava zakona za popravilo krivic invalidom

Na zahtevo Levice je danes potekala nujna seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti glede povračila pravic invalidom, ki jim je bila protipravno odvzeta pravica do nadomestila. Nekateri invalidi namreč več let niso prejemali nadomestila za invalidnost, čeprav so bili do te pravice zakonsko upravičeni. Gre za polnoletne invalide, ki jim je bila pravica odrečena na podlagi napačnega branja zakonodaje, oziroma zgolj zaradi dejstva, da so bili vključeni v izobraževanje. Samo zato, ker so imeli status dijaka ali študenta, niso prejeli nadomestila za invalidnost, čeprav zakonodaja takega izključitvenega pogoja nikoli ni določala.

Nekateri centri za socialno delo po Sloveniji so več let podajali napačne informacije, da do nadomestila niso upravičeni, če je polnoletni upravičenec dijak ali študent. Nekaterim staršem je bila pravica zavrnjena na podlagi vložene vloge, mnogi pa vloge za pridobitev pravice do nadomestila sploh niso vložili, saj jim je bilo rečeno, da do pravice v primeru, da se upravičenec redno šola, niso upravičeni.

Nekateri starši so bili soočeni celo s tem, da se lahko odločijo, da otroka izpišejo iz šole, da bo postal upravičen do nadomestila. V tem primeru so bili starši postavljeni pred težko, a lažno dilemo, saj so se morali odločiti med nadaljnjim izobraževanjem ali med izboljšanjem svojega materialnega položaja, medtem ko jim je po zakonu pripadala pravica do obojega.

Oškodovani so se obrnili tudi na Varuha človekovih pravic, ki je jasno dejal, da je bil zakon vedno jasen in da nadomestilo pripada vsaki polnoletni osebi z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter da je država dolžna to krivico popraviti.  Ugotovil je tudi, da so se centri za socialno delo po državi odločali popolnoma različno in da so nadomestilo podeljevali kot se je komu zdelo. Različni centri so na vprašanja glede podeljevanja nadomestil za invalidnost različno odgovarjali in varuh je ugotovil, da v Sloveniji glede tega obstajajo vsaj tri ali štiri različne prakse. Zakon po načelu enakosti pred zakonom določa pravice za vse enako, ne glede na to, kje prebivajo, zato je nesprejemljivo, da se o pravicah na različnih centrih za socialno delo različno odloča.

Na današnji seji smo naredili velik korak k odpravi navedenih pravic, saj so poslanci soglasno sprejeli sklepe, ki smo jih predlagali v Levici, in ki pristojno ministrstvo pozivajo da:

  • Vsem centrom za socialno delo izda enotna navodila, da so tudi polnoletni invalidi s statusom dijaka ali študenta upravičeni do nadomestila za invalidnost;

  • v roku 15 dni opravi poizvedbo v vseh centrih za socialno delo ali obstajajo primeri, ko je bila pravica do nadomestila zavrnjena zaradi tega ker se je prosilec redno šolal;

  • pripravi zakonsko podlago za izplačilo nadomestila vsem invalidom, ki niso pridobili pravice do nadomestila, pa so ob polnoletnosti oziroma do dopolnjenega 26 leta izpolnjevali pogoje za pridobitev tega nadomestila;

  • posodobi obstoječ Vodnik po pravicah invalidov in ga poseduje invalidskim organizacijam;

  • se vsem oškodovanim in njihovim družinam javno opraviči.

Deli.