Ministrstvo komentira anomalije, namesto da bi jih odpravljalo

»Enostarševskim družinam zaradi višje minimalne plače nižja socialna pomoč.«

Dejstvo, da se z dvigom minimalne plače razpoložljiv dohodek enostarševskim družinam ne bo povečal niti zmanjšal (seštevek socialne pomoči in plače bo ostal enak), izhaja iz sistema socialne pomoči. Na te anomalije je Levica opozarjala tako vlado Marjana Šarca kot vlado Mira Cerarja.

Če bi v prejšnjem mandatu poslanci potrdili vse amandmaje Levice k zakonu, ki ureja višino denarne socialne pomoči, bi bila socialna pomoč določena v višini kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov. To bi pomenilo, da bi ob dvigu minimalne plače na 700 evrov gospodinjstva lahko prejemala tudi socialno pomoč. A so kot rečeno to zavrnili koalicijski poslanci. So pa sprejeli drugo spremembo, ki je negativno vplivala na višino transferjev, kot so npr. otroški dodatek, subvencija vrtca, državne štipendije in denarne socialne pomoči. Ministrstvo za delo, ki ga je tedaj vodil SD, ter koalicija pod vodstvom SMC sta namreč sprejela spremembe tega zakona, ki je dohodkovne lestvice za odmero teh pravic določil v nominalnih zneskih. Socialni transferji so zato danes nižji, kot bi bili če prejšnja vlada teh sprememb ne bi uveljavila.

Namesto, da bi zakonodaja probleme socialne reševala in anomalije odpravljala, je tudi vlada Marjana Šarca z ministrstvom za delo na čelu nameravala ustvariti nove. Jeseni je prav enostarševskim družinam z ukinitvijo dodatka za aktivnost poskušala v celoti vzeti socialno pomoč, oziroma jo zmanjšati za do 205 €. Če ne bi Levica skupaj s humanitarnimi organizacijami in civilno družbo ob pomoči Državnega sveta zaustavila tega zakona, bi se socialna pomoč znižala kar 24 tisoč upravičenci, od tega več kot 10 tisoč otrokom. Konkretno bi enostarševska družina z staršem, ki prejema minimalno plačo in ima enega otroka, leta 2019 ostala brez 197,11 evra, po dvigu minimalne plače leta 2020 pa bi imela 164,11€ manj.

Skratka, tisti, ki se danes pritožujejo nad anomalijami v socialnem sistemu in ob tem s prstom kažejo na Levico, so v resnici te anomalije sami ustvarjali. Levica pa ima šestletno zgodovino opozarjanja nanje.

Deli.