Milan Jakopovič: Stopamo na prste “kaslc podjetjem”

Slovenija že 30 let dopušča “kaslc podjetja”, ki pošiljajo delavce z Balkana na nemška in avstrijska gradbišča, za ta posel pa pri nas uživajo nižje prispevke in druge davčne bonitete. To prakso bomo s koncem leta zaustavili, medtem ko bi tradicionalni zagovorniki kapitalskih interesov v parlamentu (NSi in SD) podaljševali prehodno obdobje za ta socialni dumping.

Slovenija je na področju napotovanja delavcev evropska sila. Edino tri države – Nemčija, Italija in Poljska – imajo več napotenih delavcev v tujino, čeprav so po prebivalstvu 20 do 41-krat večje od Slovenije.

Velika večina teh delavcev je s področja nekdanje Jugoslavije, kar med drugim pomeni, da pri nas ne plačujejo davkov. Ogromno jih dela na področju gradbeništva – še več gradbincev pošljemo v tujino, kot pa jih dela v Sloveniji.

Gre za poslovni model, ki gre na škodo socialne varnosti delavcev, na škodo bolj poštenih podjetij in na škodo slovenskih javnih financ.

To ni nikakršen temelj gospodarstva z visoko dodano vrednostjo. Zato ne mislimo nasedati floskulam o uničevanju podjetnikov in cenenemu desnemu populizmu.

Ne pristajamo na kovanje dobičkov na škodo delavskih pravic. Naša dolžnost je, da nelojalno konkurenco omejujemo, ne pa da jo še spodbujamo z raznimi podaljški.

Deli.