Pobuda za ureditev področja alternativnih tobačnih izdelkov

Poslanec Miha Kordiš je danes na ministrstvo za zdravje, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrstvo za finance naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z ukrepanjem na področju zasvojenosti z nikotinom v Sloveniji.

Raziskave NIJZ kažejo, da v Sloveniji narašča uporaba alternativnih tobačnih proizvodov, kot so elektronske cigarete in naprave za segrevanje tobačnih palčk. Pomenljiv podatek je tudi, da se je odstotek 15-letnikov, ki take naprave uporabljajo, povečal za kar desetkrat.

Od lansiranja teh izdelkov na trg se je v mnogih državah obrnil dolgoletni trend padanja števila rednih uporabnikov nikotinskih proizvodov. Podobno kot pri tobaku, industrija alternativnih tobačnih proizvodov (ki je v pravzaprav v lasti istih industrijskih koncernov) svoje izdelke oglašuje kot manj škodljive, medicinska stroka pa dejansko začenja opredeljevati prve akutne in kronične zdravstvene težave, ki jih uporaba teh proizvodov povzroča.

Pristojna ministrstva pozivamo, da za alternativne tobačne proizvode uvede enak režim obdavčitve, prepovedi oglaševanja in aromatizacije ter enotne embalaže, kot veljajo za cigarete in ostale tobačne izdelke. V Sloveniji namreč trenutno te določbe veljajo le za nikotinske tekočine za elektronske cigarete ter za tobačne palčke, ne pa tudi za naprave same.

Hkrati jih pozivamo k doslednemu prenosu priporočil NIJZ v zakonodajo, z namenom zaustavitve zaskrbljujočih trendov uporabe alternativnih tobačnih proizvodov med mladimi, ki razgrajujejo dosežke na področju omejevanja uporabe tobaka, dosežene z dolgimi leti doslednega in odgovornega zagovarjanja interesov javnega zdravja.

Deli.