Levica Ljubljana: MOL naj delavke in delavce neposredno zaposluje!

V Levici Ljubljana pozivamo mestno upravo MOL, naj neposredno zaposli delavke in delavce, ki delajo v mestni upravi, javnih zavodih in javnih podjetjih MOL preko zunanjih izvajalcev del. Tako bo postala zgled za druge občine in sledila dobri praksi neposrednega zaposlovanja, ki je na pobudo Levice tudi del koalicijskega sporazuma Vlade RS.

V MOL ter njenih javnih zavodih in podjetjih je zunanje opravljanje storitev razširjena praksa, predvsem na področju varovanja in čiščenja. Samo v marcu sta bili na Portalu javnih naročil objavljeni dve naročili za izvajanje storitev čiščenja v ljubljanskih vrtcih – katerih ustanoviteljica je MOL.

Glavni argument za outsourcing je stroškovna učinkovitost. Vendar so pretekle izkušnje na področju ponovnega neposrednega zaposlovanja delavcev (predvsem na področju čiščenja in varovanja) pokazale, da je strošek neposredne zaposlitve primerljiv s ceno, ki jo za storitev enakega dela ponuja pogodbeni izvajalec.

Dolgoletna praksa, uradno zaznane kršitve in posamezni medijsko izpostavljeni primeri na tem področju so pokazali, da v zasebnih servisih za čiščenje, varovanje, upravljanje in postrežbo prevladujejo slabi delovni pogoji, negativen odnos do dela in delavcev ter vrsta kršitev temeljnih delavskih pravic.

Izkoriščani in podplačani delavci pogosteje trpijo za poklicnimi boleznimi ter so v večji meri izpostavljeni stresu in izgorelosti. Poleg tega skupine delavcev, ki delo izvajajo za zunanjega izvajalca, nimajo enake socialne varnosti in pravic kot neposredno zaposlene delavke in delavci.

V Svetniškem klubu Levica smo zato na župana MOL in druge pristojne službe naslovili vprašanja o obsegu zunanjega izvajanja storitev v mestni upravi in javnih zavodih MOL, javnih podjetjih MOL, Ljubljanskem mestnem holdingu ter drugih zavodih in podjetjih, katerih (so)ustanoviteljica je MOL.

Na MOL smo naslovili tudi pobudo, da preneha s sklepanjem pogodb z zunanjimi izvajalci in ustanovi javni zavod za omenjene storitve oziroma poskrbi za neposredno zaposlitev. Tako bo dokazala, da v Ljubljani šteje vsako delo in vsaka delavka ali delavec!

Deli.