Državni sekretar Matevž Čelik o kostanju in prenovi Drame

V teh dneh se vsi veliko pogovarjamo o drevesih. Kako pomembna so za nas, še posebej odrasla drevesa, ki jih mlada nadomestijo šele po desetletjih. Zgroženi smo nad nepremišljenim sekanjem dreves. Drevesa so živa bitja in naš odnos do njih je naša kultura. Borimo se za njihovo ohranitev, do zadnjega trenutka. Trpimo ob spoznanju, da bi ohranitev nekaterih dreves ogrozila druge stvari, ki nam veliko pomenijo. Dotikamo se jih, nekateri se z njimi fotografirajo, drugi jim berejo poezijo. Vsi verjamemo, da nobenega drevesa ne bi smeli odstraniti, če ni to res nujno potrebno.

Z ekipo na Ministrstvu za kulturo se o drevesih pogovarjamo dolgo. Zadnje leto se pogovarjamo o drevesih in o gledališču, o prenovi Drame in ureditvi njene okolice na način, da bi drevesa ostala. Trudimo se razmišljati celovito: o razvoju kulture in potrebah kulturnih institucij, o kulturni dediščini, o kakovosti stavb in odprtih prostorov okrog njih, vkljjučno z zelenjem. Posebej danes, v času podnebne krize.
Napoved arheoloških izkopavanj je bila priložnost za ponovni ogled gledališča in premislek. Nasledili smo projekt za prenovo, ki se je oblikoval desetletija, skozi projektne naloge, javne in strokovne razprave ter dva natečaja. Projekt se do lani ni premaknil nikamor, čeprav je varnost 110 let stare osrednje slovenske gledališke hiše ogrožena.
Pred dvema letoma je stavbo poplavilo neurje. Po stopniščih so tekli hudourniki. Predstavo je bilo potrebno prekiniti in evakuirati gledalce. Kolektiv gledališča že desetletja čaka na prenovo. Stiskajo se v dotrajanih prostorih. Med garderobami, maskirnicami in odrom se premikajo po hodnikih, zatrpanih z rekviziti in kostumi, ki jih ni mogoče shraniti drugje. Predstave prilagajajo stari odrski tehnologiji. Improvizirane instalacije pod odrom tečejo v vse smeri. Drama je izjemna institucija, a je v mnogočem hendikepirana. V dotrajani hiši ne more razviti tega, kar zmore njena ekipa. Ne bi bilo prav, da bi njeno prenovo spet odložili.
Ko smo lani na novo zagnali projekt, smo najprej ponovno premislili o možnosti gradnje novega gledališča na drugi lokaciji. Ugotovili smo, da bi bili škodljivi okoljski vplivi tega veliko večji, od odstranitve dreves. Zgraditi dodatno, 10.000 m2 veliko stavbo, je okolju veliko bolj škodljivo kot zamenjati staro drevo z mladim drevesom. Posledice novogradnje, s katero se ne bi izognili nujni prenovi stare zgradbe, bi bile več tisoč dodatnih ton izpustov ogljikovega dioksida in več ton dodatnih gradbenih odpadkov. Novogradnja in prenova bi projekt občutno podražili, nujno prenovo stare Drame pa ponovno oddaljili v prihodnost.
V nadaljevanju smo arhitektom naročili preveritev možnosti, da podkletitev na vzhodni strani gledališča, proti Slovenski cesti, opustimo. Izkazalo se je, da bi s tem okrnili povezave med dvoranami in drugimi prostori gledališča ter funkcionalnost stavbe zmanjšali do te mere, da bi bila smotrnost celotne prenove vprašljiva. Temelje stare Drame bi kljub temu morali statično utrditi, kar pomeni izkope v bližini dreves, ki bi ogrozili njihovo preživetje.
Preverili smo tudi možnosti za preselitev kostanja. A korenine častitljivega drevesa so bile ob različnih preteklih delih v njegovi okolici večkrat poškodovane. Zato bi bila vejetnost njegovega preživetja ob selitvi zelo majhna.
Z drevesi se trudimo še naprej. V okolici Drame jim želimo zagotoviti čim boljše pogoje. Vemo, kako pomembna so mestna drevesa, in kako nepogrešljive so njihove funkcije in njihov dobrodejen vpliv na ljudi in okolje. Zavedamo se, kako pomembna je za javno zdravje, dobro počutje, družbeno povezanost in blaginjo kakovost javnega odprtega prostora, še posebej zelenih površin. Vemo, kako dragocena so drevesa v okolici gledališča za mimoidoče, kolektiv gledališča, obiskovalce in stanovalce.

Prepričan sem, da smo kot družba danes sposobni razmišljati celovito in razvoj v prostoru načrtovati celostno. Da znamo razumeti prednosti prenov pred novogradnjami, da znamo razumeti pomen razvoja kulture in ga povezati z odgovornostjo do okolja in skupnosti. Da razumemo pomen prenove gledališča prav na tej lokaciji in pomen dreves skupaj. Ob tem, ko se poslavljamo od starih dreves, moramo verjeti v nova drevesa in jim dati vse možnosti, da se razbohotijo in ustvarijo novo zavetje in senco.

Deli.