Simon Maljevac: Prej ali slej bo vsak od nas potreboval dolgotrajno oskrbo

Pristojni parlamentarni odbor je potrdil zakon o dolgotrajni oskrbi. V ponedeljek ga bo obravnaval še državni zbor.

Minister Simon Maljevac:

Dolgotrajna oskrba je sistem pomoči ljudem, ki potrebujejo podporo pri osnovnih ali podpornih dnevnih opravilih. V splošnem to pomeni pomoč pri prehranjevanju, oblačenju, gibanju, kuhi, nakup živil in življenjskih potrebščin, spremljanje zdravstvenega stanja in druge zdravstvene storitve. Ljudje potrebujejo podporo in pomoč v vsakdanjem življenju zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti.

Uporabnik pravic in storitev dolgotrajne oskrbe je lahko naša babica, ki je prišla v leta. Prijatelj, ki je utrpel poškodbe v prometni nesreči. Sosed s težavami v duševnem razvoju. Teta, ki je oslepela.

Uporabnik pa bo lahko izbiral med dolgotrajno oskrbo 1) v instituciji, 2) na domu in 3) denarnim prejemkom.

Za namen krepitve oskrbe na domu urejamo institut oskrbovalca družinskega člana in uvajamo pomembno storitev e-oskrbe. Pri tej gre predvsem za storitve na daljavo, ki zagotavljajo samostojnost in varnost uporabnika v domačem okolju – da bodo oskrbovanci varni ves čas, ne le v času oskrbe.

Denarni prejemek pa je bistvenega pomena predvsem za uporabnike, za katere ne bo mogoče zelo hitro zagotoviti formalnih storitev dolgotrajne oskrbe, pa tudi za tiste v zahtevnejših življenjskih okoliščinah, za katere je treba ustvariti prilagojene storitve.

Zelo hitro lahko ta babica, prijatelj, sosed ali teta, ki potrebuje pomoč, postane vsak izmed nas. Oziroma slej ko prej bomo.

Deli.