Luka Mesec ob prvem letu delovanja vlade

Luka Mesec o dosežkih prvega leta delovanja vlade.

 • Letos bo za stanovanja na voljo 90 milijonov evrov, kar je več, kot je Slovenija namenila v zadnjih 20 letih skupaj. Tukaj smo stvari začeli resno postavljati in premikati.
 • Enako je z dolgotrajno oskrbo. Zdaj imamo končno v obravnavi predlog zakona, ki vzpostavlja 6 pravic dolgotrajne oskrbe in znotraj katerega se dogovarjamo tudi o ustreznem financiranju.
 • Zelo smo se zavzemali za svobodo medijev. Nemudoma smo osvobodili Slovensko tiskovno agencijo političnih pritiskov in ga spremenili nazaj v servis, na katerega se lahko zanesemo.
 • Enako sedaj počnemo na RTV SLO. 20 let po sprejemu t. i. Grimsovega zakona bomo servis vrnili v roke tistim, ki jim pripada – gledalkam in gledalcem ter zaposlenim.
 • Izoblikovali smo direktorat, ki se ukvarja z reševanjem statusne ureditve prekarnih samozaposlenih v kulturi, kjer jih več kot tretjina živi pod pragom revščine.
 • Želim izpostaviti še obnovo Drame. To je ena od obljub, ki je bila v slovenski politiki dolgo neuresničena. Z ohranjanjem kulturne dediščine mislimo resno – in decentralizirano.
 • Minimalno plačo smo povišali za 100 eur neto mesečno, kar je najvišje zvišanje v zadnjih 10 letih. Beležimo najvišjo zaposlenost v državi, odkar obstaja Republika Slovenija.
 • Krepimo inšpektorat za delo, kjer se prvi rezultati odločnejšega delovanja že kažejo.
 • Na draginjsko krizo smo že odzvali energetskim dodatkom in dvigi socialnih transferjev za najrevnejše v naši družbi.
 • Posebno pozornost smo namenili upokojencem. Tako bodo v novem paketu vdove, invalidi in ljudje z najnižjimi pokojninami prejeli dodaten letni regres.
 • Očetje imajo od našega mandata naprej 60 dni neprenosljivega očetovskega dopusta, kar bo spodbudilo enakopravnejše prevzemanje skrbi za otroka med spoloma.
 • V našem mandatu je bilo izpolnjeno dolgoletno prizadevanje, da se lahko tudi istospolni pari poročijo in posvojijo otroke, se pravi so njihove pravice izenačene s pravicami raznospolnih parov.
 • In na koncu bi se rad zahvalil invalidom in invalidkam za konstruktivno sodelovanje na področju osebne asistence, ki jo intenzivno prenavljamo zadnje 3 mesece. Nmen teh prizadevanj je, da osebno asistenco ohranimo, razvijemo in naredimo bolj pravično, kot je danes.

 

Deli.