Luka Mesec: Na ministrstvu delamo s polno paro

Posredujemo sporočilo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na kateri je minister Luka Mesec spregovoril o aktivnostih na ministrstvu.  

”Čeprav od nastopa nove vlade in prevzema ministrstva s strani nove ekipe nista minila niti dva meseca, so razmere terjale ukrepanje na številnih področjih. Na ministrstvu delamo s polno paro, razmere namreč terjajo ukrepanje na številnih področjih,” je uvodoma izpostavil minister Mesec.

Načrtujemo organizacijske spremembe na inšpektoratu za delo

Že kmalu po zamenjavi oblasti je v javnosti odmevala afera z izkoriščanimi delavci v podjetjih Marinblu in Selea v Divači. ”Inšpektorat za delo je tja zato poslal inšpekcijsko službo, ki je ugotovila določene kršitve. Toda na ministrstvu ugotavljamo, da inšpektorat ne deluje v zadovoljivi meri in še zdaleč ne tako kot je to običajno v tujini. Takšne so bile tudi ugotovitve na seji parlamentarnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, kjer so ministrstvo z devetimi sklepi pozvali k pripravi ustreznih ukrepov”, je izpostavil Mesec in dodal, da ”na podlagi teh sklepov ministrstvo pospešeno pripravlja predloge za njihovo realizacijo”.

Spremembe gredo v smeri izboljšanja učinkovitosti in bolj učinkovitega sankcioniranja kršiteljev. Kot je dejal minister, ”zaradi kadrovske podhranjenosti inšpektorata v prihodnje načrtujemo tudi zaposlitve novih inšpektorjev za delo in njihovih pomočnikov. Rešitve gredo tudi v smeri ustanovitve kombinirane mobilne enote, večje specializacije inšpektorjev in oblikovanja posebne skupine za ugotavljanje kršitev. K bolj učinkovitemu nadzoru na področju delovnega časa bo pripomogla tudi uvedba elektronskih evidenc delovnega časa, saj inšpektorji za ugotavljanje kršitev teh ne bodo več ugotavljali samo na terenu. Dogovor o spremembah zakona je bil na ekonomsko socialnem svetu že dosežen pretekli petek. Danes pa bomo svoja izhodišča v okviru sveta za dostojno delo in socialno varnost predstavili tudi sindikatom. Več bomo zato o vseh spremembah lahko povedali v prihodnje”.

Predlagamo uvedbo ”energetskega dodatka” za ranljive skupine

Vlada pripravlja serijo ukrepov za spopadanje z draginjo. Obenem na ministrstvu pripravljamo ukrepe za spopadanje z draginjo, ki zadevajo najšibkejše v družbi. V ta namen predlagamo uvedbo ”energetskega dodatka”, do katerega bi bili upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, invalidi ter prejemniki pokojnin pod pragom tveganja revščine, ki je ocenjen na 771 evrov.

”Predlagamo, da bi se višina dodatka določala tako, da bi se od omenjenega zneska odštela višina pokojnine prejemnika. Da bodo prejemniki dodatka tudi vse upokojene osebe, sicer na vladi še ni usklajeno. Ministrstvo si bo prizadevalo, da ga dobijo tudi upokojenci. Za vsakega dodatnega člana gospodinjstva pa se bo dodatek povečal v skladu z obstoječimi kriteriji socialno varstvene zakonodaje. Dodatki se ne bodo všteli v dohodnino in v dohodek za uveljavljanje ostalih pravic”, je napovedal minister Mesec.  

Z novelo zakona nad krivično diskriminatorno obravnavo

Na ministrstvu smo nemudoma ukrepali tudi po objavi odločbe ustavnega sodišča, ki je ugotovilo neustavnost ureditve v Družinskem zakoniku, po kateri je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene ter da je za njeno sklenitev potrebno, da sta osebi različnega spola.  Obenem je ustavno sodišče ugotovilo tudi neustavnost ureditve v Družinskem zakoniku, da je zakonska zveza življenjska skupnost, le moža in žene ter da je za njeno sklenitev potrebno, da sta osebi različnega spola.

”Že drugi dan po objavi odločbe v Uradnem listu RS smo z ministrstva na vlado poslali novelo zakona, ki jo je vlada potrdila še isti dan in posredovala v zakonodajni postopek v državni zbor. Zakon nikomur ničesar ne jemlje, temveč samo odpravlja nepravično diskriminacijo in nas postavlja ob bok naprednejšim državam, ki so te krivice že pred leti odpravile” je poudaril Mesec.

S predlaganimi rešitvami se v skladu z navedenimi odločitvami ustavnega sodišča zagotavlja nediskriminatorna obravnava partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev pri opredelitvi zakonske zveze. V skladu s tem pa se enaka obravnava ureja tudi za partnerje, ki niso sklenili zakonske zveze in živijo v zunajzakonski skupnosti. S spremenjeno definicijo zakonske zveze ter ureditvijo zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje so partnerji v teh zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah.

Z dodatnimi sredstvi preprečujemo podražitve

Na ministrstvu smo pripravili tudi novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki zamika začetek uporabe zakona.

”Zakon, ki ga je sprejela Janševa vlada, je že takrat s strani številnih deležnikov doživel kritike in ga v praksi v obstoječi obliki in danem časovnem okviru ni možno implementirati. Odlog uveljavitve novele zakona bo omogočil dovolj časa za ponovno preučitev določb in oblikovanje ustreznejših zakonskih rešitev za uveljavitev prepotrebnega novega sistema dolgotrajne oskrbe v praksi. Že v obstoječi noveli zakona pa smo zagotovili dodatna sredstva za dvig oskrbnin, ki bi jih lahko povzročil dvig plač in širitev kadrov v prihodnje. S tem se dodatni stroški v času draginje ne bodo prenesli na uporabnike. Še ta teden bo novelo zakona obravnaval državi zbor”, je napovedal minister.

Vprašanje demografije moramo reševati drugače

”Ukinili smo urad za demografijo, ki je bil v vladi Janeza Janše ustanovljen zato, da nas s svojimi konservativnimi politikami glede rodnosti vrača desetletja v preteklost. Prepričani smo, da bomo za dvig rodnosti veliko več naredili, če bomo naslovili prave težave, ki vodijo v nižjo rodnost in odhod mladih v tujino. Imamo na tisoče mladih, ki so porinjeni v prekarne oblike dela in ne morejo do svojih stanovanj ter plačujejo visoke najemnine. Najboljši odgovor na te težave morajo biti zato dostopna stanovanja za mlade, varne zaposlitve in socialna država, ki bo vsem v težavah nudila pomoč. Socialno naravnana prihodnost je najboljše zagotovilo za večjo nataliteto in tudi višjo kakovost življenja pri nas”, je dejal minister Mesec.

Vzpodbuden začetek socialnega dialoga v okviru ekonomsko-socialnega sveta

”Na ministrstvu pozdravljamo tudi ponovno vzpostavitev delovanja ekonomsko socialnega sveta. Ta je spet pričel delovati po 14 mesecih, v katerih smo doživeli najnižjo raven socialnega dialoga v zgodovini Republike Slovenije. Prva seja po izvolitvi nove vlade je potekala brez večjih zapletov in nesoglasij” je na tej točki izpostavil minister in ob tem še poudaril, da so se ”socialni partnerji dogovorili o vseh ključnih točkah. Tudi v prihodnje se bomo trudili prispevati svoj delež k temu, da bodo seje potekale v takšnem vzdušju in da bomo skupaj prišli do najboljših rešitev”.

Deli.