Levica Ljubljana: Čestitamo vsem nagrajencem mesta Ljubljana!

Na seji Mestnega sveta MOL 4. maja 2020 so bili sprejeti sklepi o podelitvi naziva častni meščan in častna meščanka ter nagrad in plaket MOL.

Nova častna meščanka in meščan Ljubljane sta prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in akademik zasl. prof. dr. Jože Mencinger.

Med prejemniki nagrad MOL je na predlog Levice tudi Mladinski dom Malči Beličeve. Iz obrazložitve:

»Mladinski dom Malči Beličeve deluje od leta 1929. V začetku delovanja je imel dom tri oddelke: dnevno zavetišče, sirotišče in pomožno kuhinjo. Zavetišče je delovalo tudi med drugo svetovno vojno. Dom so kmalu po koncu vojne poimenovali po Malči Beličevi, ki je pred in med vojno pomagala pri oskrbovanju zavetniških otrok. Danes je Mladinski dom Malči Beličeve ustanova, ki razvojno, vzgojno in socialno ogroženim otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami nudi in zagotavlja kompletno, celodnevno oskrbo skozi vse leto. Poleg tega nudi še varstvo, zdravstveno nego, vzgojo in prevzgojo ter celotno pomoč pri izobraževanju osnovnošolski in srednješolski populaciji , ki obiskujejo redne osnovne in srednje šole.«

Drugi prejemniki nagrad MOL so: Zavod župnije Trnovo – Dom Janeza Krstnika, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška in Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

Med prejemniki plaket MOL je na predlog Levice tudi Društvo Parada ponosa. Iz obrazložitve:

»Festival Parada ponosa je festival LGBTIQ+ kulture z izrazito politično noto. Zaključi se z vsakoletno Parado ponosa – protestnim pohodom po Ljubljani. Je javna manifestacija, namenjena preboju molka, predstavitvi življenja in dela LGBTIQ+ skupnosti, promociji človekovih pravic, enakih možnosti in svobodi izbire. S kontinuiteto delovanja in poseganjem v aktualni politični prostor je Parada ponosa eden temeljnih glasov, ki se bori proti oblikam diskriminacije in rasizma ter zahteva družbene spremembe. Njeno glavno sporočilo vsa leta ostaja enako: vprašanja manjšin niso manjšinska vprašanja, temveč so temeljni del razmisleka o enakopravnejših, strpnejših in pravičnejših družbenih oblikah.«

Plaketo MOL je letos prejelo tudi Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, ki smo ga v Levici za nagrado MOL letos predlagali že drugo leto zapored. Iz obrazložitve:

»Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna, nevladna in nepridobitna humanitarna organizacija, ki od septembra 2005 združuje strokovnjake ter posameznike in prostovoljce, ki se ukvarjajo z brezdomstvom, ter posameznike, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost dejansko živijo. Člani društva skrbijo za preprečevanje brezdomstva, za izboljševanje življenjskih pogojev brezdomcev in brezdomk ter za razvoj praktičnih oblik dela na področju brezdomstva. Dnevni distribucijski center s terenskim delom društva Kralji ulice je bil prvi dnevni center v Ljubljani in aktivno deluje že 16. leto. Dodatna vrednost centra je distribucija časopisa Kralji ulice in aktivno ustvarjanje prispevkov za časopis s strani socialno šibkejših. Društvo je že pred dobrimi desetimi leti kot prvo pričelo izvajati program nastanitvene podpore.«

Drugi prejemniki plaket MOL so: Dejan Babosek z ekipo filma Preboj, Ljubljanski zdravniški orkester Camerata Medica, Društvo Urbani čebela, Pavle Kavec, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Vsem nagrajencem v Levici Ljubljana čestitamo in jim želimo veliko uspeha tudi v prihodnje.

Deli.