Levica Ljubljana: Za odgovornejšo energetsko politiko v Ljubljani

Toplarna Ljubljana

Foto: Delo.

Energetika Ljubljana je februarja letos z grškim podjetjem Mytilineos Holdings podpisala pogodbo o nakupu dveh plinskih turbin, s čimer se pričenja izgradnja plinsko-parne enote Termoelektrarne-toplarne Ljubljana. V Levici nasprotujemo načrtovani izgradnji, saj ta pomeni nadaljnje izkoriščanje in subvencioniranje fosilne energije.

Milijonska investicija v novo plinsko elektrarno z vidika nujnega prehoda v brezogljično družbo ni dobra novica, čeprav bo kurjenje plina delno nadomestilo kurjenje premoga. Tudi zemeljski plin je fosilni vir, katerega uporaba povzroča podnebne spremembe.

Dejansko tako za več kot 100 milijonov evrov v Ljubljani gradimo novo drugo največjo termoelektrarno v državi, ki bo mestno oskrbo z energijo še naprej vezala na fosilne vire.

Luka Omladič, filozof in okoljski analitik, poudarja: “To se dogaja v času, ki ga znanost označuje za ključno obdobje. Imamo le še desetletje časa, da se odpovemo uporabi fosilnih goriv v energetiki, če naj globalno segrevanje obdržimo pod nevarno mejo 1,5 °C.”

Posebej nesprejemljivo je, da bo za izgradnjo in za leta delovanja nova termoelektrarna deležna skoraj 200 milijonov evrov državnih subvencij, kar pomeni neposredno državno subvencioniranje fosilne energije. Ironično bo največji vir sredstev sklad, ki se imenuje podporna shema za obnovljive vire energije in soproizvodnjo električne energije.

“Država je s trikom vključitve ‘soproizvodnje’, saj gre v tem primeru tudi za toplarno, omogočila, da bo elektrarna na fosilni vir obilno subvencionirana iz vira, ki bi moral služiti natančno nasprotnemu namenu: spodbujanju rabe obnovljivih virov energije,” dodaja Omladič.

Prepričani smo, da se mora Ljubljana z okoljsko krizo in bojem proti podnebnim spremembam soočiti sistemsko, sploh če svoj naziv zelene prestolnice jemlje resno. Trenutno glede dveh največjih okoljskih problemov, prometa in toplogrednih izpustov, ravna napak.

MOL in drugi odločevalci načrtujejo nove parkirne hiše ter širjenje obvoznic in vpadnic, ki promet spodbujajo – namesto da bi ambiciozno zasnovali javna prevozna sredstva za prihodnost. Na novo gradijo termoelektrarno na fosilni vir – namesto da bi vse napore in sredstva vložili v varčevanje z energijo in njeno učinkovito uporabo ter izrabili ogromne možnosti sončne energije prek opreme mestnih zgradb s sončnimi celicami in izgradnjo ustreznega transportnega omrežja.

V Levici pozivamo ljubljanskega župana in druge odločevalce na vseh nivojih k temeljitemu premisleku pred izvajanjem politik, ki bi lahko imele dolgoročne negativne posledice na okolje. Čas je, da se začne z oblikovanjem in vpeljavo ukrepov, ki bodo upoštevali tudi socialne in okoljske vidike, ne le interesov kapitala.

Deli.