Levica s ponovnim predlogom za prepoved frackinga

Danes bo svojo pot uradno končal zakon o rudarstvu, s katerim smo v Levici predlagali zakonsko prepoved frackinga v Sloveniji.

S tem so vladne stranke dale jasen signal britanski korporaciji Ascent Resources, ki načrtuje pridobivanje plina s frackingom v Prekmurju, da lahko pričakujejo potrebna dovoljenja za svoj trenutno zamrznjeni projekt. Ascent Resources pritiska tudi s tožbo proti Republiki Sloveniji zaradi izgube dobičkov, kar ji omogočajo neoliberalni prostotrgovinski sporazumi, ki jih je sopodpisala Slovenija (oziroma v njenem imenu Evropska unija) v preteklih letih.

V Levici smo odločni: fracking v Slovenij je potrebno prepovedati. Gre za tehnologijo, ki se je v številnih državah že izkazala za pogubno za okolje in zdravje ljudi: onesnaževanje podtalnice in pitne vode s strupenimi snovmi, degradacija okolja in potresni sunki.

To je razlog, da se frackingu povsod po svetu upirajo civilnodružbene iniciative, in razlog, zakaj so fracking že prepovedale ali zaustavile številne države, med njimi tudi Nemčija in Združeno kraljestvo.

V Levici se zato ne bomo dali in smo že ponovno vložili predlog novele zakona o rudarstvu, tokrat s podporo preostalih opozicijskih strank.

Zakonska prepoved je edini način, da se v Sloveniji trajno zavarujejo okolje, narava in zdravje lokalnega prebivalstva. Proti umazanemu kapitalu, za čisto Prekmurje!

Deli.