Levica Postojna za zaprtje vadišča Poček

Foto: Danijel Cek

Postojnski občinski svet je na predlog občine, ki ga je potrdil tudi Odbor za okolje in prostor, sprejel sklep, naj Občina Postojna zahteva takojšnje zaprtje vadišča Poček. Pobudo aktivno podpira lokalni odbor Levica Postojna, ki se s problematiko vadišča Poček ukvarja že več let.

Osrednje vadišče Slovenske vojske Poček in aktivnosti, ki jih tu izvajajo Slovenska vojska in druge vojske NATO pakta, so že dolgo časa trn v peti prebivalcev postojnske in sosednjih občin. Na vadišču Poček se izvaja urjenje tako z lahkim pehotnim orožjem, kot s težko mehanizacijo, tanki, topništvom in letalstvom. To povzroča hudo obremenjenost tega območja s hrupom in kar je še huje, predstavlja vir onesnaženja izvira pitne vode Malni iz katerega se oskrbuje več kot 20.000 prebivalcev občin Pivka in Postojna.

Konec leta 2017 je Ustavno sodišče odločilo, da vlada pri umeščanju vadišča v prostor ni upoštevala dveh negativnih mnenj agencije za okolje in razveljavilo Uredbo o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna. Kljub temu, da še vedno ni bil sprejet nov državni prostorski načrt, ki bi upošteval vse okoljevarstvene in naravovarstvene zahteve, vojska aktivnosti na Počku ni zmanjšala. Konec lanskega leta je Vrhovno sodišče odločilo, da mora MORS občini plačati 1,3 milijona evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje vojaškega vadišča Poček in sicer za leta 2013, 2014 in 2015. Kaže, da bo morala občina po enaki poti izterjati tudi nadomestilo za obdobje 2016-18.

Ker sta Slovenska vojska in MORS nadaljevala z ignorantskim odnosom do prebivalk in prebivalcev Postojne je občina Postojna lani odstopila od Dogovora o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju občine Postojna. MORS se je nato odločil, da bo občino za njeno ravnanje kaznoval tako, da ne bo izvedel vseh plačil za sofinanciranje gasilsko reševalnega centra v Postojni, čeprav je center že zgrajen, MORS pa se je k sofinanciranju predhodno zavezal. Na nesprejemljivost takšnega ravnanja smo v Levici že opozarjali v Državnem zboru (septembra in novembra 2018)

Na podlagi preteklih ravnanj MORS, na podlagi tega, da smo prebivalci Postojne in sosednjih občin siti preletavanja vojaških letal, detonacij in omejevanja gibanja okoli vadišča, kjer nas nemalokrat med sprehodom v naravi ustavljajo tuji vojaki, na podlagi tega, da Slovenska vojska in vojske imperialističnih zaveznikov s svojimi aktivnostmi ogrožajo vire pitne vode, ki se stekajo v zajetje Malni, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje več kot 20.000 ljudi, v Levici zahtevamo, da se vadišče Poček zapre.

Lokalni odbor Levica Postojna,
zanj
občinska svetnica Tina Žigon
namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor Borut Olenik

Deli.