Levica Ljubljana: Zemljišča ob inštitutu Soča naj ostanejo v javni lasti in namenjena javnim storitvam

V Levici nasprotujemo morebitni prodaji javnih zemljišč ob Univerzitetnem rehabilitacijskem institutu Soča zasebnim kupcem. Javni interes mora vedno prevladati nad kapitalskimi interesi. Župana MOL Zorana Jankovića in pristojne službe pozivamo, naj delujejo v prid prebivalk in prebivalcev tako Ljubljane kot celotne Slovenije. Glede rabe omenjenih zemljišč naj dosežejo dogovor z Ministrstvom za zdravje in URI Soča. Če to ni mogoče, naj jih namenijo za gradnjo domov za starejše občane.

Mestni svet MOL je 18. 11. 2019 sprejel sklep o soglasju h kupoprodajni pogodbi za nezazidana stavbna zemljišča ob Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Za 12. 12. 2019 je bila napovedana javna dražba. Ker naj po zadnjih informacijah ne bi bila uspešna, naj bi bila ponovljena v naslednjem tednu.

Mestni svetniki in svetnice Levice so že v razpravi na seji mestnega sveta opozarjali, da gradivo vsebuje premalo podatkov za odločanje. Ni bilo jasno, kdo je oddal povpraševanje za nakup in kaj predstavljajo zemljišča v naravi. Na delu omenjenih zemljišč so zgrajeni parkirišče in trije manjši objekti v sklopu inštituta. Kaj se bo zgodilo s temi objekti ob morebitnem prehodu zemljišča v zasebne roke, še vedno ni znano, saj obljube župana, da bodo izvzete iz prodaje, niso obvezujoče.

Naša skrb za zaščito javnega interesa je upravičena. Podjetje Mijaks, ki naj bi se po poročanju medijev najprej zanimalo za nakup, namreč že ima v lasti zemljišča ob inštitutu Soča, kjer namerava graditi oskrbovana stanovanja za starejše. Mijaksova oskrbovana stanovanja se v nekaterih primerih oddajajo po tržni najemnini in celo v turistične namene. V Levici se zoperstavljamo vsakršnim poskusom širitve pridobitne dejavnosti na prostoru, ki je namenjen skupnostnemu in javnemu programu.

Zato smo v Svetniškem klubu Levica včeraj v mestni svet vložili ustno pobudo o napovedani prodaji zemljišč ob inštitutu Soča. Če ne bi prišlo do medijskega in javnega pritiska, bi namreč MOL prodala zemljišča, ki jih URI Soča potrebuje za razvoj svoje dejavnosti. Zato smo MOL pozvali k opredelitvi do dejstva, da bi v primeru izgube zemljišč zdravstvena in znanstvena ustanova izgubila pogoje za delovanje, prebivalkam in prebivalcem Ljubljane in celotne Slovenije pa bi bila okrnjena celostna medicinska rehabilitacija.

Tudi današnja trditev župana, da bo druga dražba organizirana le za to, da bo preverjena vrednost zemljišča, nas ne prepriča v iskrene namene mestne uprave. Cenitev zemljišča je bila opravljena še pred sprejemom sklepa o prodaji na seji mestnega sveta. Takrat je bila cena postavljena na 400 €/m2, v sami dražbi pa je bila brez pojasnila zvišana na 500 €/m2. Na novi dražbi naj bi bila izklicna cena nižja, saj naj bi na takšno pristal tudi potencialni zasebni dražitelj. Ali bo tako zemljišče konec koncev prodano zasebnemu ponudniku po nižji ceni od ocenjene vrednosti? Takšno delovanje pravzaprav potrjuje naše prepričanje, da se tudi pri tem poslu ne upošteva javnega interesa, interesa pacientk in pacientov URI Soča in vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Mestna uprava ne bi smela barantati z zemljišči v javnem interesu, namenjenimi zdravstveni dejavnosti. Od Ministrstva za zdravje ne bi smela z izsiljevanjem poskušati doseči zamenjave zemljišča oziroma zanj iztržiti višje cene od ocenjene vrednosti, kar je predvidevala prva dražba. Ministrstvo za zdravje pa bi moralo pravočasno pristopiti k sklenitvi nadaljnjega dogovora z MOL oziroma k zagotovitvi ustreznih zemljišč za prihodnje delovanje in razvoj URI Soča. Po toliko letih nezmožnosti dosega dogovora ne more nobena od vpletenih strani trditi, da se resnično zavzema za pravice pacientk in pacientov ter javno in vsem dostopno zdravstveno oskrbo na vseh nivojih.

V Levici zato pozivamo tako vodstvo MOL kot tudi Ministrstvo za zdravje, naj v dobrobit vseh prebivalk in prebivalcev tako Ljubljane kot celotne Slovenije zaščitita javni interes pred interesi zaslužka in kapitala. Če želi MOL dejansko delovati v prid vseh prebivalk in prebivalcev, naj odpove napovedane dražbe ter se glede rabe zemljišča čim prej dogovori z URI Soča in Ministrstvom za zdravje. Če do dogovora ne pride oziroma če inštitut za svoj razvoj ne potrebuje celotnega zemljišča, pa naj se to nameni za izgradnjo vsaj enega prepotrebnega javnega doma za starejše občane.

Deli.