Levica Ljubljana: Proti uničevanju kulturne in športne dediščine v prid kapitalu

Foto: Leon Vidic, Delo.

V Levici ostro nasprotujemo projektu Bežigrajskega športnega parka (BŠP), saj gre za uničevanje kulturne in športne dediščine, ki je v nasprotju z javnim interesom v prid zasebnega kapitala. Zato smo mestni svetnici in svetnika Levice na izredni seji MOL glasovali proti podaljšanju pogodbe.

Na včerajšnji izredni seji MOL smo predstavnici in predstavnika Levice predlagali, naj se Plečnikov stadion obnovi in ohrani tako, da bo služil interesom prebivalk in prebivalcev in ne interesom zasebnega lastnika. MOL smo tako ponovno pozvali, naj odkupi lastniški delež od drugih dveh družbenikov. Ljubljana kot mesto kulture bi lahko prevzela projekt pod svoje okrilje, ga napolnila z javnimi vsebinami, s tem pa ohranila to unikatno kulturno in športno dediščino za naslednje generacije. Žal smo bili preglasovani, saj so za podaljšanje družbene pogodbe glasovali svetniki Liste Zorana Jankoviča, ki ima v mestnem svetu večino. Tako se je pogodba podaljšala še za tri leta, kar pomeni nadaljnje propadanje stadiona, ki se spreminja v sramoten spomenik prevlade zasebih interesov nad javnim.

Vložek v kulturo, kulturno dediščino in zdravje prebivalstva, kamor spada tudi rekreacija, se mnogokratno, tudi finančno, povrne na različnih področjih. Zato je pomembno prihodnost graditi na takšnih vrednotah, razmišljati o skupnostni in trajnostni rabi naše dediščine.

Bežigrajski stadion arhitekta Jožeta Plečnika je edinstvena predvojna kulturna in športna dediščina, ki – medtem ko se del arhitektovega opusa zaradi svoje izjemnosti pripravlja tudi za kandidaturo za vpis na seznam kulturne dediščine Unesca – tragično propada.

Plečnikov pečat na arhitekturo in urbanizem Ljubljane je neizbrisen. Pri njegovi dediščini gre za spomenike nacionalnega pomena, ki so prepoznani kot kulturna dediščina najvišje kategorije. Spomeniškovarstveni status Plečnikovega stadiona bi moral predstavljati osnovo za vse nadaljnje aktivnosti ob obnovi, vendar so dvom o strokovno neoporečni obnovi Plečnikove arhitekture izrazili najpomembnejši arhitekturni strokovnjaki, stanovska združenja in drugi predstavniki stroke.

Načrtovani projekt BŠP pomeni degradacijo Plečnikovega stadiona in uničenje naše kulturne dediščine in ne predstavlja nujne prenove stadiona. Močno presega najnujnejše intervencije na spomeniku in ne omogoča njegove trajnostne rabe. Projekt predvideva gradnjo stolpnice in treh poslovnih vil, na ožjem območju stadiona so načrtovane podkletitev, izgradnja novih tribun, nadgrajenih z dvoetažnimi VIP-ložami, izvedba pomične strehe in petih kletnih etaž. Obnova stadiona predstavlja zelo majhen del celotne investicije, največ prostora pa zavzemajo komercialne površine. Predlagani projekt negira načela Plečnikove zasnove stadiona in okolja, v katerem je postavljen.

Varstvo kulturne dediščine je v javnem interesu. Lastnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar in MOL je družbenik v pogodbi ter 28-odstotni lastnik. Zato je Ljubljana dolžna zaščititi stadion in preprečiti njegovo propadanje.

Poleg tega smo v Ljubljani že dobili velik športni kompleks nedaleč stran od Plečnikovega stadiona. Bežigrajski centralni stadion naj zato ostane namenjen prvotnemu namenu, za katerega je bil zasnovan, torej športni park odprtega tipa.

Asta Vrečko, mestna svetnica: “Pojavile so se že različne ideje, alternative, kako bi mestni stadion revitalizirali in mu dali novo namembnost. Tako bi lahko nudil tudi drugačno pojmovanje športa, saj ne bi bil namenjen le vrhunski, temveč tudi rekreativni rabi kot mestni park s programskimi rešitvami, prijaznimi vsem prebivalcem in prebivalkam Ljubljane. Na ta način naj se stadion ohranja času primerno, obnova naj bo trajnostno naravnana, namenjena rekreaciji, skupnosti rabi, javnim projektom in ne komercialni individualni potrošnji.”

Deli.