Levica Ljubljana: Proti prodaji počitniškega doma v Poreču, za zaščito interesa otrok!

V Levici nasprotujemo prodaji počitniškega doma Hostel Šiška in pripadajočih zemljišč v Poreču, o čemer bo ljubljanski mestni svet odločal na seji 23. marca 2020. Mestnemu svetu predlagamo umik odločanja o prodaji s seje in ohranitev počitniških nastanitev za otroke iz socialno ogroženih družin.

Hostel Šiška je več kot 50 let star počitniški dom, ki ga je za letovanje otrok zgradila nekdanja občina Ljubljana Šiška. Ves ta čas je počitniški dom s pripadajočimi zemljišči ohranil svoj namen, v poletnih mesecih pa gosti predvsem otroke iz socialno ogroženih družin in otroke z zdravstvenimi težavami. Po podatkih Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok, ki upravlja z domom, je v lanskem letu tam počitnikovalo več kot 1800 otrok. Po besedah direktorja se zanimanje otrok za letovanje v času počitnic zadnja leta povečuje. Za poletje 2020 so tako vse njihove kapacitete že rezervirane.

Pred kratkim je bila na pobudo MOL izdelana preveritev in projektna dokumentacija za preureditev doma, ki obratuje le v toplejših mesecih in potrebuje prenovo. Takšne preureditve so bili že deležni nekateri drugi počitniški domovi v lasti MOL. Vendar želi MOL želi zdaj dom in pripadajoča zemljišča prodati najugodnejšemu dražitelju. Kdo bi to lahko bil in predvsem zakaj se dom sploh prodaja, namesto da bi se začela njegova prenova, iz gradiva za sejo mestnega sveta ni razvidno.

Leta 2018 je bil sprejet prostorski akt, ki na območju počitniškega doma dopušča gradnjo hotelskega kompleksa z do 140 sobami. Pobudnik za izdelavo prostorskega načrta je ista družba, ki je v zadnjih letih intenzivno pozidala širše območje. Upravičeno lahko torej domnevamo, da se je MOL za prodajo odločila iz ekonomskih razlogov.

Glede na to, da v Sloveniji živi približno 20.000 otrok s posebnimi potrebami, pod pragom revščine pa kar 45.000 otrok, je vsakršno zmanjševanje počitniških kapacitet zanje neprimerno. Kot so zapisali v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, je strokovno »utemeljeno, da je prosti čas (počitnice) za otrokov razvoj izjemno pomemben. Še posebej to velja za otroke, ki živijo v družinah v socialni stiski. Prav ti otroci imajo na organiziranih počitnicah ne samo ustrezno oskrbo, ampak tudi mnogo spodbud za aktivnost, ustvarjalnost in gradnjo pozitivne samopodobe.«

V Svetniškem klubu Levica podpiramo Poziv ljubljanskim mestnim svetnikom: Ne odvzemite otrokom dragocenih počitnic, v katerem Zveza prijateljev mladine Slovenije mestne svetnike poziva, »da pred ekonomsko koristjo od prodaje postavijo pravice naših otrok«.

Mestnemu svetu MOL bomo predlagali umik sklepa o prodaji počitniškega doma. Zahtevali bomo tudi sklic izredne seje Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, ki je pristojen za spremljanje stanja, obravnavo in dajanje predlogov za urejanje in razvoj na področju predšolske vzgoje, šolstva in mladinske problematike v MOL. MOL pozivamo, da pojasni razloge za napovedano prodajo Hostla Šiška ter da glede na sprejete strategije in izdelano projektno dokumentacijo ustrezno uredi dom, da bo ta primeren za bivanje tudi v hladnejših mesecih. Hkrati naj ohrani njegov namen za letovanje otrok v socialni stiski, z zdravstvenimi težavami ali s posebnimi potrebami, ne glede na njihovo stalno prebivališče. Nedopustno je namreč, da interes kapitala prevlada nad interesom ene najranljivejših družbenih skupin – otrok.

Deli.