Levica Ljubljana: Fondovi vrtovi obranjeni pred kapitalom – zdaj je na vrsti Plečnikov stadion v celoti!

V svetniškem klubu in lokalnem odboru Levice v Ljubljani pozdravljamo odločitev višjega sodišča, ki je ugotovilo, da vrtovi pri stadionu pripadajo lastnikom v Fondovem naselju, in s tem zaščitilo vrtove pred pozidavo v okviru projekta Bežigrajski športni park. Odločitev je dodatni argument za že tako dolgo zapozneli preklic celotnega projekta. Ta bi uničil kulturni pomen Plečnikovega stadiona, ki je zaščiten kot kulturni spomenik državnega pomena, in ga nadomestil z megalomanskim komercialnim projektom. Kot alternativo vidimo ureditev stadiona v javni park, ki bi bil dostopen prebivalcem Ljubljane za rekreacijo.

Vrtovi ob Plečnikovem stadionu tudi uradno del Fondovega naselja

Včeraj so prebivalke in prebivalci Fondovih blokov, zbrani v civilno iniciativo, javnosti sporočili, da je tudi višje sodišče odločilo, da so vrtički ob blokih, ki jih obdelujejo že 80 let, tudi dejansko del Fondovega naselja in tako v lasti etažnih lastnikov.

Vrtovi so bili sicer kot stvarni vložek Mestne občine Ljubljana vloženi v družbo Bežigrajski športni park, v katerem kot družbenika nastopata tudi podjetje Elektronček poslovneža Joca Pečečnika in Olimpijski komite Slovenije. Družba je kljub odloku o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, ki med spomenike uvršča tudi bežigrajski stadion in določa, da se stadion ne sme spreminjati in da mora okolica stadiona ostati nepozidan zelen prostor, začela z načrti za izvedbo projekta Bežigrajski športni park.

Z razsodbo višjega sodišča je več kot desetletna borba civilne iniciative, ki smo jo podpirali tudi v Levici, uspešno zaključena.

Bežigrajski športni park pomeni uničenje Plečnikovega stadiona

Še vedno pa je v nevarnosti sam Plečnikov stadion, ki je zaščiten kot kulturni spomenik nacionalnega pomena. Ob propadu zaradi zoba časa spomenik ogroža tudi projekt Bežigrajski športni park, čigar izvedba, kot ugotavlja tudi stroka, pomeni uničenje – in ne prenove – kulturnega spomenika državnega pomena.

Načrtovani Pečečnikov projekt pomeni popolno degradacijo Plečnikovega stadiona in ne predstavlja prenove. Močno presega najnujnejše intervencije na spomeniku in ne omogoča njegove trajnostne rabe. Od izvorne Plečnikove arhitekture projekt ne bi ohranja skoraj ničesar, največ prostora pa zavzemajo komercialne površine. Predlagani projekt negira načela Plečnikove zasnove stadiona in okolja, v katerem je postavljen.

Čas je za oživitev tega pomembnega kulturnega in športnega spomenika!

Saga megalomanskega komercialnega projekta Bežigrajski športni park, ki ga na področju Plečnikovega stadiona načrtuje poslovnež Joc Pečečnik, se je z zadnjim podaljšanjem pogodbe  leta 2021 razvlekla vsega skupaj že na 20 let – v tem času pa ta pomembni del ljubljanske in slovenske kulturne dediščine nezadržno propada in je zaprt za prebivalce mesta.

V Levici si že ves čas prizadevamo za ohranitev in obnovo Plečnikovega stadiona ter njegovo uporabo v javno korist. Prioritetno je, da se sprejme načrt za zaščito, obnovo in razvoj Plečnikove zapuščine, tako da bo stadion služil interesom prebivalk in prebivalcev in ne interesom zasebnega lastnika. Stadion bi lahko nudil drugačno pojmovanje športa in preživljanja prostega časa ter bil namenjen tudi rekreativni rabi kot mestni park s programskimi rešitvami, prijaznimi vsem, ne le komercialni individualni potrošnji. Hkrati pa bi se ohranila kulturna dediščina in njena primarna vloga.

Ob tem ponovno pozivamo tudi Mestno občino Ljubljana, naj odstopi od projekta Bežigrajski športni park in v sodelovanju z državo poskrbi za obnovo stadiona v javno korist.

Deli.