Levica Ljubljana: Proti nagradam za vodstvo zdravstvenega doma s 15 tisoč neopredeljenimi pacienti

V Ljubljani je po nekaterih podatkih brez osebnega zdravnika celo 15 tisoč posameznic in posameznikov. Iz ljubljanskega zdravstvenega doma pa je v zadnjih dveh letih odšlo kar 30 odstotkov vseh zdravnikov in veliko drugega osebja. Zato v Levici nasprotujemo določitvi in izplačilu redne delovne uspešnosti vodstvu Zdravstvenega doma Ljubljana in predlagamo umik odločanja o tem s seje ljubljanskega mestnega sveta.

Katastrofalna zdravstvena situacija v Ljubljani

V javnosti že mesece spremljamo poročanje o zdravstveni krizi v Ljubljani. Po nekaterih podatkih naj bi bilo brez izbranega osebnega zdravnika kar 15 tisoč prebivalk in prebivalcev Ljubljane. Iz ZD Ljubljana je samo v zadnjih dveh letih po navedbah direktorice Antonije Poplas Susič odšlo kar 34 oziroma 30 odstotkov vseh zdravnikov; kakšne so številke na strani drugega zdravstvenega in tehničnega osebja, pa ni jasno. Zaradi pomanjkanja osebja se nekatere enote ZD Ljubljana celo zapirajo, pred tedni pa smo celo opazovali prizore prebivalk in prebivalcev, ki so sredi noči čakali na možnost vpisa k novim osebnim zdravnikom v enoti ZD Bežigrad.

Dostopnost primarnega javnega zdravstva v Ljubljani se sicer slabša že dlje časa, na kar smo v Levici tako na lokalni kot na državni ravni opozarjali že leta. Ob tem smo vodstvoma Mestne občine Ljubljana in Zdravstvenega doma Ljubljana predlagali številne ukrepe.

Zavajanje s strani vodstva zdravstvenega doma in občine 

Pred kratkim smo skupaj z drugimi opozicijskimi svetniki in svetnicami v Mestnem svetu MOL želeli razpravljati o zdravstveni situaciji v Ljubljani, a je koalicija Liste Zorana Jankovića in Gibanja Svoboda s proceduralnim manevrom razpravo opozicije preprečila.

S strani koalicijskih svetnikov, ki jim je bila razprava omogočena, pa smo kljub jasnim znakom razpada sistema v ZD Ljubljana poslušali zavajanje o tem, kako se tako MOL kot ZD Ljubljana za izboljšanje situacije trudita po najboljših močeh, prav tako pa naj bi odlično potekalo sodelovanje med ministrstvom za zdravje in MOL. Poudarjena je bila tudi podpora vodstvu ZD Ljubljana.

Vrhunec sprenevedanja vodstva ZD Ljubljana in MOL je uvrstitev točke o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici, namestnici direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti, strokovni direktorici in direktorju Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2021 na dnevni red naslednje seje ljubljanskega mestnega sveta.

Pričevanja pacientov in zaposlenih rišejo drugačno sliko od uradne 

Že navedeni podatki o številu neopredeljenih pacientov, odhodov zdravnikov in drugega osebja ter zapiranju enot ZD Ljubljana dokazujejo, da ZD Ljubljana kot osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ni poskrbel za ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva, za kar je v prvi vrsti odgovorno prav vodstvo, ki si je zaželelo dodatka za delovno uspešnost.

V gradivu ZD Ljubljana se poleg tega zavajajoče navaja, da je zavod v letu 2021 prejel 597 pohval. Gradivo pa nikjer ne omenja stisk in pritožb pacientov, s katerimi smo bili seznanjeni tudi mestni svetniki. S strani ministrstva za smo namreč prejeli obširno dokumentacijo, povezano z delovanjem ZD Ljubljana. V njej so številna pričevanja pacientov in pacientk, ki so izgubili osebnega zdravnika, ne morejo priti do novega, na pregled oziroma obravnavo čakajo dlje časa …

Prejeli smo tudi večje število pisem zdravnikov in zdravnic ter drugega osebja iz ZD Ljubljana, ki pričajo o nevzdržnih razmerah v ZD, opisujejo popolnoma neprimeren odnos s strani vodstva, predvsem direktorice, in navajajo številne razloge za odhode osebja iz ZD Ljubljana v času aktualnega vodstva.

“Spoštovani, ja odnosi, vodstvo je problem v Zd Lj. Tudi za ministra ni lepe besede s strani direktorice Poplasove. Še bodo odhodi kdo bo delal v taki službi, kjer smo vsi zanič, negativci samo direktorica je super. Ne pozabite, da je z njenim prihodom odšla tudi adminstracija, računalnčarji, medicinske sestre. Teh sploh ne omenjate, zgolj zdravnike. Tudi prav, timi brez sester ne morejo delati. Menjava vodstva, ekipa je dobra,” se glasi eno od pričevanj, ki so zagotovo na voljo tudi vodstvu ZD Ljubljana in MOL.

Podelitev dodatka za delovno uspešnost skrajno neprimerna 

Vodstvo ZD Ljubljana bi moralo za nastalo situacijo pomanjkanja zdravstvenega kadra, slabe organizacije dela in ogromnega števila neopredeljenih pacientov prevzeti svoj del odgovornosti – namesto tega si želijo izplačati dodatno plačilo za delovno uspešnost.

Ker je zaradi vsega naštetega predlog izplačila delovne uspešnosti vodstvu MOL skrajno neprimeren, smo v Svetniškem klubu Levica na MOL vložili predlog za umik točke z dnevnega reda seje mestnega sveta. Nadaljnjo razgradnjo javnega zdravstva v Ljubljani pa bomo še naprej poskušali preprečiti in konstruktivno prispevati k reševanju zdravstvene krize tako na lokalni kot na državni ravni.

Deli.