Levica Goriška: sosežig odpadkov v Anhovem je potrebno ustaviti

LJUDJE IN OKOLJE IMAJO PREDNOST PRED KAPITALOM:

SOSEŽIG ODPADKOV V ANHOVEM JE POTREBNO NEMUDOMA USTAVITI!

Včeraj, 16. 5. 2018, se je v organizaciji Levice Goriška v Kulturnem domu Deskle odvil javni pogovor “Dovolj z onesnaževanjem okolja v Anhovem!”, ki ga je vodil mag. Marko Rusjan, kandidat Levice na letošnjih volitvah v Državni zbor. Sogovornika sta bila dr. Dušan Plut, okoljevarstvenik in predavatelj na Filozofski fakulteti Ljubljana, ter Luka Mesec, poslanec v Državnem zboru in koordinator stranke Levica. Sklep: sosežig odpadkov v Anhovem je potrebno nemudoma ustaviti.

Pešajoče zdravstveno in okoljsko stanje srednje Soške doline

Anhovo, Deskle in okoliški kraji so v preteklih desetletjih pretrpeli veliko. Uporaba azbesta v proizvodnji je povzročila pojav azbestoze in mnoge prezgodnje smrti. Prizadete so številne družine, ki so v tem času izgubile najbližje, zdravstveno stanje prebivalcev je slabo, okolje degradirano. Še vedno tudi niso odstranjeni z zgradb vsi azbestni materiali, ki ostajajo dolgoročna grožnja zdravju ljudi.

Dušan Plut: “Po zdravstvenih posledicah industrijskega onesnaženja se okolica Anhovega uvršča med okoljsko najbolj degradirana območja v Sloveniji, kot so, denimo, Mežiška dolina, Celjska kotlina, Zasavje ipd. Po okvirnih ocenah je zaradi azbesta zdravstveno ogroženih več kot 2.000 prebivalcev srednje Soške doline. Sosežig v cementarni, ki še dodatno obremenjuje okolje in ljudi, je zato potrebno nemudoma ukiniti.

Sosežig kot obvod okrog okoljskih standardov

Salonit Anhovo ima okoljevarstveno dovoljenje za izvajanje dejavnosti sosežigalnice, za katero veljajo manj stroge omejitve emisij NOx (dušikovih oksidov) kot za običajne sežigalnice. Dovoljena vrednost izpustov pri sosežigalnicah je namreč kar štirikrat višja! Najbrž ni naključje, da dovoljena vrednost prav za toliko presega mejno vrednost onesnaženja z NOx, kot ga meri ARSO po Sloveniji.

Marko Rusjan, moderator srečanja in kandidat Levice v Novi Gorici (I): “Ko v dolino, ki je zaradi onesnaževanja v preteklosti že tako veliko pretrpela, dodaš nov vir onesnaževanja, je to znak za alarm. Zdravstvena in okoljska slika krajev ob cementarni Anhovo je črna, ob tem pa nekdo povečuje dobičke s sežiganjem odpadkov, z dodatno degradacijo. Levica ne more stati ob strani in pustiti ljudi na milost in nemilost enega podjetja. Ljudje in okolje imajo vendar prednost pred kapitalom!

Čas za ukrepanje: zahtevamo konec sosežiga in sanacijo okoljske škode

Luka Mesec, Dušan Plut in Marko Rusjan so se pred javnim pogovorom sestali tudi s predsednikom  Društva Eko Anhovo in dolina Soče Bogomirjem Bavdažem in drugimi člani društva ter se seznanili z najnovejšimi prizadevanji civilne iniciative za omejitev oz. ukinitev sežiga odpadkov.

Na javnem pogovoru so nato lokalni predstavniki Levice predlagali tudi kar nekaj ukrepov v zvezi z izboljšanjem okoljskega in zdravstvenega stanja na območju:

  • sistem meritev okoljskih vplivov mora postati transparenten, neodvisen ter naj poteka v sodelovanju z lokalno skupnostjo;
  • ustavitev sosežiga odpadkov v cementarni v Anhovem;
  • sanacija degradiranega območja z novimi razvojnimi programi.

Luka Mesec: “Nesprejemljivo je, da država daje prednost kovanju dobičkov kapitala, zdravje ljudi in čisto bivalno okolje pa postavlja na stranski tir. To vidimo v Anhovem, to vidimo v Mežici, to vidimo v Celju. To sem imel priložnosti opazovati tudi v Trbovljah v tamkajšnji cementarni. Stroške vsega skupaj pa na koncu nosimo vsi. Država mora nemudoma ukrepati in takšno onesnaževanje, kot smo mu priča v Anhovem, zaustaviti, ne pa da se čaka konec obratovanja cementarne, zato da bo na koncu okoljsko škodo plačala država. Onesnaževalec naj neha zastrupljati ljudi in okolje ter naj plača sanacijo. In to takoj!

Kaj o Anhovem menijo drugi kandidati Levice na prizadetih območjih?

Spomnimo, da problematika sosežiga v Anhovem ne zadeva le občine Kanal ob Soči, temveč segajo okoljski vplivi cementarne širše, tako v Novo Gorico kot tudi na Tolminsko, kjer na listi Levice kandidira Gordana Erdelić. K odločnemu ukrepanju je prisotne pozval tudi Jaka Fabjan, kandidat Levice v Novi Gorici.

Gordana Erdelić: “Menim, da je to, kar se dogaja v Anhovem, čisti zločin do okolja in ljudi. Javne službe in vlada so popolnoma odpovedale. Država in skupnost sta več desetletij tolerirali zastrupljanje, zato je naša moralna dolžnost do lokalnih prebivalcev, da v dolini Soče in drugod končno prepovemo umazano industrijo. Ob tem smo delavcem dolžni tudi alternativne zaposlitve in razvoj.

Jaka Fabjan: “Zakaj dopuščamo, da nekdo kuje dobiček, ki se pretežno najbrž odliva v tujino, strupeno breme tega pa nosijo naši ljudje in narava? Dovolj je bilo, ljudje naj preglasijo dobiček! Zrak, zemljo in vodo moramo zaščititi za nas in prihajajoče generacije. Problem onesnaževanja v Anhovem ni omejen zgolj na okolico tovarne. Strupi namreč ne poznajo ne občinskih, ne državnih meja. Ne ustavi jih niti bodeča žica!

 

Deli.