Levica Goriška: Onesnaževanje s sežiganjem odpadkov v Salonitu Anhovo je problem

Levica, lokalni odbor Goriška, poziva državo, Občino Kanal ob Soči in Mestno občino Nova Gorica, da se nemudoma zavzamejo za zaščito lokalnih prebivalcev in okolja pred onesnaževanjem, ki ga povzroča sežiganje odpadkov v družbi Salonit Anhovo.

Od Vlade RS zahtevamo revizijo okoljevarstvenih predpisov, tako da:

  1. bodo dovoljene vrednosti izpustov strupenih snovi med najnižjimi v Evropi;
  2. se vzpostavi mehanizem financiranja nadzora in merjenja izpustov, v katerega bo sredstva prispevala industrija, ki s svojo dejavnostjo obremenjuje okolje;
  3. se na podlagi novega mehanizma financiranja iz točke 2 vzpostavi pogostejši, tehnološko naprednejši, predvsem pa neodvisen javni nadzor nad ljudem in okolju škodljivimi izpusti industrije, pri katerem bodo sodelovali domači in tuji strokovnjaki iz ustreznih znanstvenih in raziskovalnih ustanov;
  4. se pripravi celovit načrt spodbud za razvoj dejavnosti, ki bodo dolino Soče razbremenile umazane industrije ter prekinile dolgoletno krivico, ki se je ljudem in okolju dogajala zaradi škodljivih vplivov cementarne.

Levica podpira prizadevanja Društva Eko Anhovo, da bi postala proizvodnja cementa in drugih proizvodov v Salonitu Anhovo sprejemljiva za okolje in zdravje ljudi. Predpogoj za to pa je, da se dejavnost sežiganja odpadkov ustavi.

Salonit Anhovo ima okoljevarstveno dovoljenje za izvajanje dejavnosti sosežigalnice, za katero veljajo manj stroge omejitve emisij NOx (dušikovih oksidov) kot za sežigalnice. Dovoljena vrednost izpustov pri sosežigalnicah je kar štirikrat višja!Prav za toliko tudi dovoljena vrednost presega mejno vrednost onesnaženja z NOx, kot ga meri ARSO po Sloveniji. Že iz tega lahko zaključimo, da trajno onesnaževanje v tolikšnem obsegu ne more ostati brez posledic za okoliško prebivalstvo in naravo.

Domnevamo lahko, da si je Salonit Anhovo s sežiganjem odpadkov ustvaril novo dobičkonosno dejavnost, saj je uničevanje odpadkov običajno donosen posel. Odpadke se z namenom, da bi jih prikazali zgolj kot gorivo pri procesu proizvodnje cementa, sicer zamaskira z izrazom »sekundarni energenti«, , dejansko pa so tudi (ali predvsem) vir zaslužka.

Anhovo, Deskle in okoliški kraji so v preteklih desetletjih veliko pretrpeli. Uporaba azbesta v proizvodnji je povzročila pojav azbestoze in mnoge prezgodnje smrti. Prizadete so številne družine, ki so v tem času izgubile svoje najbližje. Nobena odškodnina ne more vrniti preminulih ali ozdraviti kronično bolnih. Zdravstveno stanje prebivalcev je zelo slabo, narava pa degradirana. Še vedno tudi niso odstranjeni z zgradb vsi azbestni materiali, ki ostajajo grožnja zdravju ljudi. Skrajno neprimerno je, da se to področje dodatno okoljsko obremenjuje s sežiganjem odpadkov.

Nekdanji industrijski gigant Salonit Anhovo, ki je v najboljših časih zaposloval tudi do 2.000 delavcev ter s tem tvoril gospodarsko bazo za razvoj doline, sedaj zaposluje le še peščico okoliških delavcev. Vsega skupaj je na lokaciji v Anhovem danes zaposlenih manj kot 200 ljudi, z avtomatizacijo proizvodnje pa se bo število zaposlenih še zmanjševalo. Podatki kažejo, da tovarna cement v vedno večji meri proizvaja le do tiste faze, ki zahteva okolju neprijazno obdelavo kamnine, polizdelek pa izvaža. Predpostavljamo lahko, da je soška dolina podvržena onesnaževanju, ki so se ga v tujini že znebili. Podjetje tako izgublja svojo socialno vlogo in postaja le še onesnaževalec okolja z nizko dodano vrednostjo. 

Vsak industrijski dimnik je breme za okolje. Neodgovorno je tako s strani države kot s strani obeh občin, da v imenu domnevnih gospodarskih interesov tvegajo zdravje prebivalcev ter tolerirajo uničevanje okolja. Zdravje ljudi in ohranjanje narave morata biti na prvem mestu. Škodljive prakse industrije se morajo podrediti tej prioriteti. Potrebne so strokovne meritve in strožje mejne vrednosti za izpuste. Levica ne bo dopustila, da bi interesi kapitala prevladali nad zdravjem ljudi in dobrobitjo narave! Skupaj z ogroženimi prebivalci zato stopamo v boj za ohranitev zdravega okolja!

Lokalni odbor Levica Goriška

Deli.