Levica Goriška: Komunala naj postane javno podjetje

Foto: RTV SLO

Lokalni odbor Levica Goriška ostro obsoja prakso špekuliranja z lastniškimi deleži podjetij, ki izvajajo javno gospodarsko službo, kot je upravljanje z odpadki, in zahteva, da se začnejo vsi postopki, ki bodo delniško družbo Komunala preoblikovali v javno podjetje.

Danes zjutraj nas je negativno presenetila vest v lokalnih medijih, da je Salonit Anhovo prodal svoj delež v višini 45,59% lastništva v Komunali Nova Gorica zainteresiranemu kupcu. Po neuradnih podatkih naj bi to bil Sergej Racman, znan po nekaterih spornih poslih v preteklosti. Kapital je torej mimo lokalne skupnosti in dogovora med delničarji prodal delež družbe, ki je ključnega pomena za javno dobro. Ni zanemarljiv podatek, da je še pred lokalnimi volitvami skušala občina pod taktirko prejšnjega župana kupiti preostali delež v Komunali d.d. , a je lastnik pod pretvezo nizke cene dal prednost špekulativnem kapitalu. Javno pozdravljamo tudi današnje sporočilo za javnost Mestne občine Nova Gorica, da so župani občin, ki imajo delež v Komunali d.d. odločno podprli namero, da mora Komunala d.d. ostati javni gospodarski subjekt v dobro občanov.

Znova se je pokazalo, da izvajanje in zagotavljanje materialnih javnih dobrin ne moremo prepustiti trgu in zasebni iniciativi. Upravljanje z odpadki ne sme biti tržna dejavnost in zato je podeljevanje koncesij zasebnim podjetjem neprimerno. Dejstvo, da je podjetje, ki v okviru svojih dejavnosti izvaja tudi sežiganje odpadkov, postalo tako pomemben lastnik podjetja, ki se ukvarja z zbiranjem odpadkov, je šokantno. Takšnemu podjetju bo v interesu čim večja količina odpadkov, saj bo tako več zaslužilo tako s sortiranjem, reciklažo kot nenazadnje s sežiganjem odpadkov. Država in lokalne skupnosti morajo poskrbeti, da bodo tovrstne aktivnosti izvajale le javna podjetja, javni gospodarski zavodi ali režijski obrati. Le tako bodo tovrstne storitve izvajane v skladu z interesi skupnosti in ne kapitala. Interes skupnosti je zmanjševanje količine odpadkov, učinkovita in trajnostna obdelava le-teh ter čim manjši negativni vplivi na okolje.

V stranki Levica pričakujemo in zahtevamo, da bodo s strani vseh občinskih vodstev na Goriškem, kjer izvaja koncesionarsko dejavnost Komunala d.d., v čim krajšem času izvedeni vsi nujno potrebni ukrepi, da občine prevzamejo lastništvo nad omenjenim podjetjem ter ga postopoma preoblikujejo v javno podjetje.

Deli.