Levica do nadaljnjega ustavila sprejem zakona, s katerim bi vlada najbolj revnim vzela 200 evrov pomoči

V Levici smo na včerajšnjem Odboru za delo uspeli doseči preložitev obravnave predloga zakona, s katerim hoče vlada ukiniti dodatek za delovno aktivnost. Vlada mora pred nadaljnjo obravnavo predložiti analize, ki dokazujejo domnevne “socialne goljufije”, ter predstaviti natančen razrez prejemnikov dodatka za delovno aktivnost, da bodo poslanci koalicije točno vedeli, komu bodo s podporo temu zakonu znižali socialno pomoč. V Levici bomo še naprej nasprotovali sprejemu zakona in storili vse, da do sprejema ne pride. Vložili smo tudi amandmaje, ki sporno ukinitev dodatka za delovno aktivnost brišejo iz predloga zakona.

Na včerajšnji maratonski seji je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) želelo ukiniti dodatek za delovno aktivnost. Pri tem so poslanci koalicije govorili o domnevnih socialnih goljufijah, pospeševanju zaposlovanja in socialni pomoči v višini minimalne plače – in to ob popolni odsotnosti podatkov, ki bi navedeno podkrepili. Takšni podatki namreč ne obstajajo. Dobro polovico približno 10 tisoč prejemnikov dodatka za delovno aktivnost namreč predstavljajo zaposleni, ki so tako slabo plačani, da živijo pod pragom revščine. Noben od njih ne prejema denarne socialne pomoči v višini 91 % minimalne plače. Dodatek družinam z nizkimi plačami zagotavlja nujno pomoč. Ukinitev bi imela zato katastrofalne posledice za življenje mater samohranilk in drugih gospodinjstev z nizkimi dohodki.

Miha Kordiš: “To so ljudje, ki jim je ministrstvo danes skoraj odvzelo do 204 evrov socialne pomoči. V Levici nam je po večurni razpravi uspelo zbrati dovolj podpore v preostalih poslanskih skupinah, da smo prestavili odločanje do naslednje seje, od ministrstva pa zahtevali, da pripravi vse potrebne podatke, da bodo poslanci koalicije točno vedeli, komu bodo s podporo temu zakonu znižali socialno pomoč.”

Socialno pomoč bi s tem predlogom namreč izgubilo ali pa se bo znižala več kot 4.600 družinam, v katerih je vsaj ena oseba zaposlena za več kot 128 ur mesečno. Če bo ukrep sprejet, se bo materi samohranilki z enim otrokom, zaposleni za minimalno plačo, in družini z dvema otrokoma, kje je en starš zaposlen in prejema minimalno plačo, socialna pomoč znižala za 205 evrov. V Sloveniji z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, živi kar 268.000 prebivalcev. Od tega je 52.000 revnih zaposlenih ali samozaposlenih, 45.000 pa je mladoletnih otrok. V gospodinjstvih, v katerih bodo napovedani ukrepi bistveno zmanjšali prejemke socialne pomoči, trenutno pod pragom tveganja revščine živi 46,3 % oseb. Ti bodo z vladnimi antisocialnimi ukrepi še bolj prikrajšani in potisnjeni globlje v past revščine. Podobna usoda bo doletela enostarševske družine. Vsaka četrta družina v Sloveniji je enostarševska, 80 % enostarševskih družin pa predstavljajo matere samohranilke z otroki. Vladni ukrep, ki tem družinam jemlje do 204 evrov mesečnega dohodka, bo nesorazmerno prizadel predvsem ženske, ki v povprečju delajo na slabše plačanih delovnih mestih in imajo nižje dohodke. Tveganje revščine je posledično pri ženskah višje kot pri moških. Zato ne preseneča, da enostarševske družine predstavljajo eno najbolj ogroženih družbenih skupin, v kateri vsaka četrta oseba živi pod pragom tveganja revščine.

Poslanci SMC, DeSuS, SAB in LMŠ so danes kljub temu goreče zagovarjali ukinitev dodatka za delovno aktivnost in s tem znižanje ali ukinitev socialne pomoči kar 23.000 upravičencem. Čeprav so se vladne stranke v koalicijski pogodbi zavezale, da bodo revščino odpravljale in ta dodatek celo povečale, zdaj vlada predlaga njegovo ukinitev. Z ukinitvijo bo namreč na račun mater samohranilk, otrok in ljudi z nizkimi dohodki privarčevala 16 milijonov evrov letno.

Dr. Matej T. Vatovec: “Vlada Marjana Šarca se je zavezala k boju proti revščini. To je eden izmed ključnih razlogov, da smo jo v Levici podprli. Celo v koalicijski pogodbi je zapisano, da se bo dodatek, ki ga zdaj želijo ukiniti, povečal. A vse kaže, da ta vlada z odpravljanjem revščine ne misli resno. Ravno nasprotno, s tem ko bo najrevnejšim družinam, materam samohranilkam, revnim zaposlenim vzela 200 evrov, bo revščino v Sloveniji poglobila in še povečala socialne razlike v družbi.”

Deli.