Kulturni evro tudi za poklicne nevladne organizacije

Odbor za kulturo državnega zbora je včeraj soglasno podprl Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Zakon predvideva nujna sredstva sredstva za kulturo, od sanacije ogroženih kulturnih spomenikov, ohranjanja kulturne dediščine, podpore knjižnicam, zaščiti slovenskega jezika v digitalnem okolju, investicij in opreme javnih zavodov in organizacij ljubiteljske kulture ter odkupu predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti. Za obdobje od leta 2021 do 2027 je za to predvidenih 122,6 milijona evrov. 

S sprejetjem amandmaja Levice se je v zakon umestila zakonska obveza za financiranje kulture, iz predloga zakona pa se je odstranilo besedilo, ki pravi, da se sredstva za nujne programe v kulturi zagotavljajo »v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi in prioritetami«. V Levici menimo, da sredstva za nujne programe v kulturi ne smejo biti odvisna od trenutnih okoliščin in je nujno, da se po letih varčevanja in zapostavljanja vlaganja države v kulturo zagotovi sredstva za pričetek izvajanja vsaj najnujnejših investicij. 

Odbor za kulturo je podprl tudi predlog Levice, naj se v zakonu poleg ljubiteljske kulture upošteva tudi poklicne nevladne organizacije v kulturi, ki so bile do sedaj iz zakona popolnoma izpuščene. Zakon o kulturnem evru je namreč priložnost, da se naslovi težave v najbolj ranljivem delu kulture, ki pomembno sodeluje pri uresničevanju in izvajanju javnega interesa v kulturi, za kar pa potrebuje primerne pogoje delovanja. Še zlasti velja to za nevladne organizacije izven prestolnice. Ker nevladna kultura skrbi za vitalno, sodobno in družbeno angažirano umetniško produkcijo, mora imeti enake možnosti za razvoj in ustvarjanje kulturnih presežkov tudi v bodoče. 

Na seji smo odprli tudi razpravo o centralizaciji kulture in očitnem nesorazmerju v predvidenem financiranju javnih zavodov, kjer obstajajo občutne razlike med javnimi zavodi, katerih ustanovitelj je država in tistimi, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in so močno prikrajšani. Predlog zakona bo na dnevnem redu novembrske seje Državnega zbora RS.

Deli.