Kršitve Banke Slovenije ostajajo za zaprtimi vrati

Včeraj je za zaprtimi vrati Komisije za nadzor javnih financ (KNJF) potekala seja o nepravilnostih v Banki Slovenije v letih 2017 in 2018.

Poročilo Računskega sodišča je šokantno: Banka Slovenije je sistematično kršila Zakon o Banki Slovenije, Zakon o javnem naročanju, Zakon o delovnih razmerjih, neupravičeno so izplačali za pol milijona odpravnin (med drugim za bivšega guvernerja, Boštjana Jazbeca), za milijon in pol nagrad in podobno. Eklatantno so kršili tudi svoje, notranje akte in predpise.

Kršitve so tako obsežne, da je samo sporočilo za javnost Računskega sodišča, v katerem so povzete najbolj grobe kršitve, dolgo kar 12 strani! Da o tem, da Banka Slovenije že od leta 2012 ovira Računsko sodišče pri pripravi poročila o sanaciji slovenskih bank po krizi leta 2008, ki nas je stala 4,5 milijarde evrov, sploh ne govorimo.

V Levici smo zato zahtevali, da se seja odpre za javnost in da se javno razpravlja o poslovanju Banke Slovenije. Govorimo namreč o instituciji v 100% državni lasti, ki upravlja z daleč največjo količino javnega denarja: konec leta 2019 je njena bilančna vsota znašala kar 18,8 milijarde evrov.

Pozivi člana KNJF Luke Mesca so naleteli na gluha ušesa. Seja je bila izvedena tajno, za zaprtimi vrati, poročilo o kršitvah, med katerimi so po trditvah predstavnikov Računskega sodišča tudi sumi kaznivih dejanj, pa ostaja javnosti skrito. Medijskih poročil o tem praktično ni, poročilo je dosegljivo le na spletnih straneh Računskega sodišča.

Banki Slovenije se je tako ponovno pogledalo skozi prste. Kljub ostrim besedam nekaterih poslancev na seji danes, je vse skupaj pometeno pod preprogo, Banka Slovenije pa se bo še naprej obnašala kot država v državi, izvzeta od politične, pravne in kazenske odgovornosti.

🚩 Sporočilo za javnost Računskega sodišča ob izdaji revizijskega poročila:
http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2020/BankaSlovenije/SporociloZaJavnost_BankaSlovenije.pdf

Deli.