Koronavirus ne razlikuje med zaposlenimi v podjetjih in neprofitnih organizacijah … vlada pač.

Celotna civilna družba od sindikatov do humanitarnih organizacij za širitev pomoči

Na pobudo Rdeči križ Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije – ZPMS, CNVOS, Planinska Zveza Slovenije, Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) in Olimpijskega komiteja Slovenije smo predlagali razširitev definicije upravičenega delodajalca za delno povračilo nadomestil za delavce, ki bodo poslani na čakanje na delo.

Zavodi, organizacije, društva in ustanove, ki jih trenutna določba upravičenega delodajalca ne zajema, zaposlujejo nekaj več kot 9.300 delavcev in mnogim med njimi zaradi posledic novega virusa začasno ne morejo zagotoviti dela. Vladni predlog subvencije zagotavlja samo podjetjem, gospodarskim družbam, ne pa tudi ostalim delodajalcem, ki v danih razmerah prav tako ne morejo zagotoviti dela svojim zaposlenim.

Gre denimo za humanitarna in socialnovarstvena društva, ki zapirajo dnevne centre in svetovalnice, športna društva, ki ne izvajajo več rekreacijskih dejavnosti, kulturna društva, ki so odpovedala vse vaje in javne prireditve, itd.

Čeprav gre za nepridobitne dejavnosti, nekateri zavodi in organizacije sredstva za plače zagotavljajo tudi iz tržnih dejavnosti. Tudi zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, plač zaposlenih v celoti ne krijejo iz proračuna, zato res ni razloga, da do povračil ne bi bili upravičeni.

Ohranjanje vitalnosti družbe na področju kulture, športa, izobraževanja in umetnosti v in po obdobju trenutne krize je enako pomembno kot ohranitev delovnih mest v podjetjih in v strogo pridobitnih dejavnostih.

Predlog bomo v Levici vložil še enkrat na jutrišnji izredni seji in poskusili prepričati poslanke in poslance, da ga podprejo.

Namesto 50% plače, tudi za delavce, ki ne delajo zaradi skrbi za otroke vsaj 80% plače

Na pobudo sindikalnih central smo predlagali tudi, da se začasno poveča nadomestilo, ki ga delavci prejmejo za primer, ko na delo ne morejo zaradi višje sile. Delavci, ki zaradi ustavitve javnega potniškega prometa ne morejo na delo in delavci, ki na delo ne morejo zaradi varstva otrok so po veljavni zakonodaji upravičeni le do 50% nadomestila plače. A namen tega instituta ni izplačevanje nadomestil v daljših obdobjih, ampak se uporablja za enkratne dogodke, zaradi katerih delavec kratek čas ne more opravljati dela. Nadomestilo plače v višini 50% plače ne zagotavlja preživetja v primeru daljše odsotnosti zato smo predlagali, da se v teh primerih upošteva in zagotovi nadomestilo v višini 80% plače in da naj delodajalci tudi za te primere lahko prejmejo pomoč države v višini 40% povračila nadomestil.

Predlog bomo v Levici vložil še enkrat na jutrišnji izredni seji in poskusili prepričati poslanke in poslance, da ga podprejo.

Deli.