Po kongresu: pripravljeni na bližajoče volitve, a s pogledom v prihodnost

Sedem tednov pred volitvami, na katerih bomo odločali o naši prihodnosti, se je več kot 220 članov in članic Levice zbralo v Narodnem domu v Mariboru na predstavitvi volilnega programa ter kandidatov in kandidatk za letošnje državnozborske volitve. Volilni program stranke je rezultat kolektivnega dela in ponuja odgovore na ključna vprašanja današnjega časa: na krizo kapitalizma in socialne države, podnebno in okoljsko krizo ter krizo demokracije. Levica se je od ustanovitve do danes izkazala za branik demokracije, kot stranka, ki se na terenu in v parlamentu bori za blaginjo vseh in ne peščice, in kot stranka, ki skupaj s civilnodružbenimi gibanji opozarja, da je proti okoljskemu in podnebnemu zlomu treba odločno ukrepati tukaj in zdaj. Rdeče, zeleno in vijolično obarvani program nas zavezuje k še odločnejšemu boju za prihodnost, v kateri ne bo nihče zapostavljen, v kateri bo zagotovljen socialno pravičen prehod v brezogljično družbo in v kateri bo vsak glas slišan. V Levici smo na uresničitev takšne družne, demokratične in vključujoče prihodnosti pripravljeni. Zato se odpravljamo na volitve z močno kandidatno listo in novimi okrepitvami ter sporočamo, da je uspešen kongres zgolj napoved nadaljnjih predvolilnih aktivnosti Levice v prihodnjih dveh mesecih. Naša rdeča nit je jasna: borimo se za demokratični in ekološki socializem.

Zakaj Slovenija potrebuje Levico?

Levica je edina stranka v Sloveniji, ki misli drugačno prihodnost in v svoji viziji postavlja človeka pred kapital, spodbuja solidarnost in družbeni razvoj, ne pa tekmovalnosti in izkoriščanja. To je potrdil tudi današnji gost kongresa, filozof Slavoj Žižek.

Po njegovih besedah je Levica “edina stranka v Sloveniji, ki je hkrati po svojem načinu delovanja zmerna, odprta in jasna, a se hkrati zaveda vse resnosti krize, v kateri smo se znašli danes. Levici se zadnje čase očita dvoje, da ima skrite neustavne načrte in da je postala zgolj še ena parlamentarna stranka. Ne, Levica nima nobenih skrivnih načrtov, vse je zunaj – javno. Drži se demokratičnih pravil in razume, da vzpenjajoči fašizem ni kar tako priletel iz neba, ampak je simptom kapitalističnih kriz”.

Program za državnozborske volitve: prihodnost naj bo od vseh, ne le od peščice

Danes smo še bolj odločni, da na volitvah ponudimo vizijo s konkretnimi cilji do leta 2030 in storimo vse, da bo naša skupna prihodnost ponovno svetla – socialno varna, demokratična in ekološka. Zato z aktualnim programom, ki ga predstavljamo v treh sklopih in barvah – rdeči, zeleni in vijolični – natančno identificiramo pereče probleme slovenske družbe in ponujamo jasne odgovore, s katerimi se postavljamo na čelo gibanja za spremembo oblasti in progresivne družbene spremembe v smeri demokratičnega ekološkega socializma.

Socialna varnost in alternativa kapitalizmu. Rdeči steber našega programa predstavlja socialno državo in alternativo kapitalizmu. Vzpostaviti želimo socialno državo, ki bo nudila varnost od zibelke do groba. Vsak prebivalec oziroma prebivalka mora imeti dostop do temeljnih storitev. To pomeni, da mu oziroma ji morajo biti na voljo brezplačen vrtec, brezplačno izobraževanje, dostop do stanovanja, dostop do javnega zdravstva, dostop do doma za starejše, dostojna pokojnina in tudi primerna paliativna oskrba ob koncu življenja. Poleg odprave prekarnosti in zagotavljanja dostojnega dela bomo udejanjali tudi ekonomsko demokracijo in krepiti lastništvo zaposlenih kot ekonomsko alternativo 21. stoletja. Za delovanje zadrug in vključevanje zaposlenih v lastništvo podjetij je treba čimprej zagotoviti ustrezne zakonske okvirje. Ekonomska demokracija pa v današnjem svetu omogoča zaposlenim udejanjane pravice do soodločanja v podjetjih, v katerih delajo. To sta ukrepa proti prevladi kapitala, ki se pospešeno koncentrira v rokah enega odstotka prebivalstva.

Ekološki preobrat. Zeleni steber odraža našo skrb za okolje in podnebne spremembe ter zavzemanje za energetsko tranzicijo. Medtem ko skrajni desničarji zanikajo podnebne spremembe, liberalci in zmerni konservativci stavijo, da bo tehnologija tista, ki nas bo rešila. Le na levici okoljsko in podnebno krizo razumemo kot krizo, zaradi katere je treba že danes prilagajati naše ekonomske sisteme in spreminjati način življenja. Ciljev, ki jih je zastavila Evropska unija, tj. prepolovitev ogljičnih izpustov do leta 2030 in ogljična nevtralnost do leta 2050, ni mogoče doseči drugače. V času prihodnjih dveh vlad bo treba izpuste toplogrednih plinov zmanjšati za 60 odstotkov glede na leto 2005. To je možno zagotoviti s sprejetjem podnebnega zakona z jasno definiranimi cilji zniževanja emisij toplogrednih plinov in okvirom celostne podnebne politike države z varnostnimi mehanizmi. Ob tem je treba sprejeti pravične načrte za opustitev pridobivanja in rabe premoga ter drugih fosilnih goriv in zagotoviti energetsko tranzicijo onkraj pridobivanja jedrske energije v smeri širjenje kapacitet za izkoriščanje sončne, vetrne in geotermalne energije ter hranilnikov energije.

Demokratizacija odločanja. Vijolična zaznamuje tretji steber našega delovanja, ki je branik ustavnega reda, demokracije in odprte družbe, kulture in medijev, svobode in miru, ki si jih je v dveh letih prilastila Janševa vlada. Na volitvah je treba odnose moči v državi temeljito preobrniti, osvoboditi medije izpod primeža politike, prebivalcem in prebivalkam pa vrniti svobodo in pravico odločanja o ključnih zadevah. S tem bomo povrniti izgubljeno zaupanje ljudi v politiko, državo in institucije. Na ta način bodo dobili ljudje znova priznanje, da njihov glas šteje in da 3. člen ustave velja.

Spremembe, za katere si prizadevamo, je mogoče doseči

Nič, kar je zapisano v našem programu, ni utopija. Da se stvari da spreminjati, smo že dokazali v preteklih sedmih letih tako z našim zavzemanjem za spremembe na terenu skupaj z ljudmi, nevladnimi organizacijami in gibanji kot z nepopuščanjem, načelnostjo in vztrajanjem v parlamentarnem boju. Zato se danes lahko tudi pohvalimo. Dosegli smo dvig minimalne plače, edini smo se uprli nesmiselnemu trošenju denarja za oboroževanje, izborili smo nedeljsko zaprtje trgovin, borimo se za javno dostopno zdravstvo, dosegli smo dvig najnižjih pokojnin in zagotovili dvig socialne pomoči, smo branik demokracije, medijev in kulture, skupaj s sindikati si prizadevamo za dostojno delo in odpravo prekarnosti, bijemo bitke za varovanje okolja, za zaščito delavcev in najslabše plačanih.

Luka Mesec, koordinator Levice: “Čez sedem tednov, 24. aprila so volitve, ki ne bodo le volitve. Te volitve bodo plebiscit, na katerem se bomo odločili, v kakšni državi želimo živeti. In na tem plebiscitu bo pomembno dvoje. Prvič, koliko glasov bo dobil blok sredine in Levice proti Janši in njegovim satelitom. In drugič, zelo pomembno bo, koliko glasov bo znotraj bloka dobila Levica. Naš delež bo namreč bistveno vplival na to, kakšne barve, vonja in okusa bo naslednja vlada. Bomo dobili še eno vlado statusa quo? Še eno vlado Mira Cerarja? Ali pa bomo dobili vlado, ki obljub ne bo imela za mrtve črke na papirju in ki bo upala zagrizti v velike krize našega časa? Naša stava je jasna: na volitve gremo, da premagamo desnico. In na volitve gremo, da dobimo vlado z Levico!”

Predstavitev kandidatne liste Levice

Na današnjem kongresu smo poleg volilnega programa javnosti prvič predstavili tudi kandidate in kandidatke, ki bodo kandidirali na listi Levice na državnozborskih volitvah 2022.

Na volitve 24. aprila stopamo odločno z izkušenimi politični akterji in osveženi s kadrovskimi okrepitvami. Poleg koordinatorja stranke Luke Mesca in vodje PS Levica dr. Mateja T. Vatovca bodo ponovno kandidirali tudi poslanka in pisateljica Nataša Sukič, poslanec Miha Kordiš, poslanec in kantavtor Primož Siter ter poslanec Boštjan Koražija.

V boju za boljšo prihodnost se jim pridružujejo tudi drugi izpostavljeni kandidati in kandidatke. Med drugim za poslanke in poslance Levice v različnih koncih Slovenije kandidirajo:

 • koordinator programske konference Levice dr. Sašo Slaček (Slovenska Bistrica)

 • antropologinja dr. Svetlana Slapšak (Ljubljana),

 • filozof in koordinator okoljske skupine dr. Luka Omladič (Ljubljana):

 • psihologinja in nekdanja poslanka dr. Metka Mencin Čeplak (Grosuplje),

 • humanitarec in koordinator strokovne skupine za delo in socialo Milan Jakopovič (Ljubljana),

 • namestnica koordinatorja Levice in umetnostna zgodovinarka dr. Asti Vrečko (Ljubljana),

 • podpredsednik zveze borcev za vrednote NOB Bojan Pahor (Sežana),

 • LGBT aktivistka Neža Oder (Slovenj Gradec),

 • koordinator lokalnega odbora Levice Ljubljana Dan Juvan (Ljubljana),

 • družinska zdravnica dr. Jožica Fortuna Tomažič (Črnomelj),

 • upokojeni ravnatelj in nekdanji predsednik združenja ravnateljev Milan Rejc (Radovljica),

 • mladinska delavka in mestna svetnica Levice Ana Černe (Kranj),

 • punk glasbenik in mestni svetnik v Novi Gorici mag. Marko Rusjan (Nova Gorica),

 • mariborski glasbenik Matic Komel – Mlejki (Maribor),

 • direktorica Kosovelovega doma Nina Ukmar (Piran),

 • arheologinja in dolgoletna aktivistka za enakopravnost spolov dr. Tatjana Greif (Maribor),

 • predsednik združenja svetov delavcev Slovenije Vlado Šega (Maribor)

 • aktivni nevladnik Borut Osonkar (Maribor)

 • šahovski velemojster Marko Tratar (Trebnje)

Skupaj bomo poskrbeli, da bo politika še bolj odločno zastopala interese ljudi in okolja, ne pa peščice in kapitala.

Matej T. Vatovec, vodja PS Levica: “Konsistentost je po moji oceni beseda, ki najbolj zaznamuje našo stranko. Konsistentost v stališčih. Konsistentost v delovanju. Konsistentost v odločnosti in nenazadnje – programska konsistentost.”

Deli.