Končno dvig minimalne plače na 700 EUR

Levica danes vlaga Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači. S predlogom uresničujemo eno od ključnih zavez iz našega volilnega programa. Minimalno plačo bomo dvignili na 700 EUR neto. Vsi dodatki, kot so dodatek za delovno dobo, nagrade za delovno in poslovno uspešnost, bodo dejansko zviševali plače delavcev in ne poniknili v razliki med osnovno in minimalno plačo. In nenazadnje, uvajamo formulo za avtomatično usklajevanje minimalne plače, po kateri bo morala biti ta vsaj 20% višja od minimalnih življenjskih stroškov. Z navedenimi ukrepi bomo zagotovili višino minimalne plače, ki bo delavcem in delavkam omogočala preživetje in storili pomemben korak k odpravi revščine zaposlenih.

Luka Mesec: “Dvig plač, na čelu z minimalno, je ena od temeljnih obljub Levice. Danes jo uresničujemo, zbrali smo podporo 52 poslank in poslancev. V letu dni se bo minimalna plača povečala na 700 evrov, leta 2021 pa bo uvedena formula, po kateri bo morala minimalna plača vedno vsaj za 20% presegati minimalne življenjske stroške. To je pomemben korak k odpravi revščine med zaposlenimi. Nihče, ki dela, ne sme biti reven!”

S 1. januarjem 2019 dvig plače za 70.000 zaposlenih

Minimalna plača, določena po veljavnem zakonu znaša 638 EUR neto in ne zagotavlja poštenega plačila za delo. Takšno plačilo ne opravlja niti socialne niti razvojne funkcije. Nizka minimalna plača ustvarja revščino med zaposlenimi, ki znatno prispeva k temu, da je v letu 2017 moralo kar 268 tisoč oseb preživeti z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine. Po razvojni plati nizka minimalna plača pomeni predvsem nižjo produktivnost podjetij in s tem stagnacijo razvoja. Postopen (4,5% letno) dvig minimalne plače je zato nujen pogoj za zagotovitev temeljnih delavskih pravic in prepotreben korak v boju proti revščini in socialni izključenosti.

Spremembe zakona o minimalni plači te anomalije odpravljajo. S 1. januarjem 2019  se bo tako minimalna plača dvignila na 667 evrov neto (886 bruto), s 1. Januarjem leta 2020 pa na 700 evrov neto (940 bruto). Leta  2021 bo v veljavo stopila formula, po kateri bo morala biti minimalna plača vsaj 20% višja od minimalnih življenjskih stroškov. Glede na trenutni izračun minimalnih življenjskih stroškov, bi minimalna plača znašala  736 evrov neto mesečno.

Luka Mesec: “Že z novim letom lahko 70.000 zaposlenih pričakuje dvig plače.”

Uvedba formule za odpravo revščine med zaposlenimi

Z letom 2020 predlog Zakona uvaja uvedbo formule oziroma varovalke, ki bo zagotovila, da bo neto znesek minimalne plače vselej ostal vsaj 20 odstotkov višji od izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. S predlogom se v pisnem mnenju strinja tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z njim bomo zagotovili, da minimalna plača ne bo nikoli več padla pod prag tveganja revščine. Vsak, ki dela, bo prejel vsaj 20% več od minimalnih življenjskih stroškov. To je pomemben korak k odpravi revščine med zaposlenimi.

Izključitev dodatkov iz definicije minimalne plače

Minimalna plača mora biti minimum, ki pripada delavcu za opravljeno mesečno delo v polnem delovnem času. Da se, po veljavni zakonodaji, v njeno definicijo še vedno vštevajo dodatki, je diskriminatorna anomalija. V praksi to pomeni, da ima večina delavcev na minimalni plači osnovno plačo nižjo (lahko celo bistvo nižjo) od nje. Do minimalne pridejo šele z izplačilom dodatkov ter nagrad za delovno ali poslovno uspešnost. V minimalno plačo se namreč še vedno vštevajo dodatki za posebne pogoje dela, kot sta dodatek za delovno dobo in plačilo za delovno uspešnost. Levica bo, z izključitvijo vseh preostalih dodatkov iz minimalne plače, zagotovila, da bo minimalna plača dejansko minimum, vsi dodatki k njej pa bodo izplačani kot dejanski dodatki in za namene, za katere so kot dodatki mišljeni.

Za blaginjo vseh

S tem uresničujemo eno od programskih zavez, ob tem pa opozarjamo, da gre za omejen dosežek, ki ga dopušča trenutno razmerje sil, in da se bomo še naprej borili za to, da osnovne plače ne bodo manjše od minimalne, da se bo delo izplačalo in bo omogočalo dostojno življenje vsem delavkam in delavcem.

Deli.