Koalicija zavrnila pot do 10 tisoč javnih najemnih stanovanj do konca mandata

Danes je pristojni odbor obravnaval predlog Levice za prenos stanovanj in zemljišč s slabe banke na republiški stanovanjski sklad.

S prenosom teh nepremičnin, ki so že v državni lasti, bi stanovanjski sklad pridobil cca. 1.957 javnih najemnih stanovanj ter 157 hiš. To pomeni, da bi uredili dostopno nastanitev okrog 6 tisoč ljudem, ki so danes primorani bodisi plačevati visoke najemnine bodisi jemati astronomske kredite. S tem bi se na enostaven in proračunsko nezahteven način začeli približevati cilju pridobitve 10 tisoč javnih najemnih stanovanj, ki ga predvidevajo dogovori med Levico in koalicijo.

Koalicija je predlog zavrnila. Vlada naj bi namesto tega prenos uredila s sklepom, ki predvideva prenos treh nepremičnin letos, treh naslednje leto ter še treh čez dve leti. Ta predlog ima vrsto pomanjkljivosti:

  1. Prenašali bi zgolj 9 nepremičnin od skupno 17, ki jih je stanovanjski sklad ocenil kot primerne ali pogojno primerne za gradnjo.
  2. Prenos bo postopen, zato se pojavlja vprašanje, če bo na vladi čez leto ali dve sploh še volja, da se prenos zgodi.
  3. Nepremičnine, ki ne bodo prenesene takoj, bodo še leto ali dve stale na slabi banki, namesto, da bi stanovanjski sklad v tem času zemljišča pripravljal za gradnjo.
  4. Gre za odplačen prenos, kar pomeni, da bo moral stanovanjski sklad nepremičnine od slabe banke odkupovati. Ceno bo določil cenilec, ki ga bosta določila slaba banka in stanovanjski sklad, a pri tem obstaja tveganje, da bo določena cena previsoka, da bi si jo stanovanjski sklad lahko privoščil.
  5. Sklep je v nasprotju z zakonom o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), ki stanovanjskemu skladu določa, da mora cenitev nepremičnin, ki jih želi pridobiti, izdelati sam in da mora pri cenitvi oziroma nakupu upoštevati tudi namen (neprofitna javna stanovanja).

Koalicija je danes imela priložnost, da bi s podporo noveli ZUKSB, ki smo jo pripravili v Levici, odgovorila na vsa ta vprašanja ter omogočila zakonit, neodplačen in takojšen prenos 9 – 17 lokacij s slabe banke na stanovanjski sklad ter se s tem približala cilju pridobitve 10 tisoč javnih najemnih stanovanj do konca mandata.

Za podporo se ni odločila, s čimer se pojavlja vprašanje, če se bo prenos kaj več kot treh nepremičnin, kjer se lahko izgradi le 568 stanovanj, sploh zgodil.

Deli.