Klemen Ploštajner: Spletne platforme želimo vrniti prvotnemu namenu

Državni sekretar Klemen Ploštajner za Mladino

»Potreba po regulaciji AirBnB je dvojna. Prvič, področje je popolnoma nepregledno in neurejeno. In drugič, kratkoročno oddajanje turistom se je že močno zažrlo v področje stanovanj. Po raziskavah en odstotek povišanja števila enot, ki se oddajajo prek Airbnbja, vpliva približno za en odstotek tudi na cene stanovanj in najemnine.

Nakupne cene rastejo, bazen primernih najemnih stanovanj pa je vse manjši. Airbnb se namreč najbolj zažira prav v stanovanja, ki so na najemnem trgu najbolj potrebna, to so eno- in dvosobna stanovanja. In pretežno se zažira prav v stanovanja iz srednjega cenovnega razreda. Dolgoročnim najemnikom tako ostanejo samo ali izjemno draga stanovanja ali pa stanovanja, ki niso zanimiva za Airbnb – to so slaba, pogosto kletna stanovanja.
S predlogi sprememb se na ministrstvu za solidarno prihodnost zgledujemo po Amsterdamu, kjer se je delež stanovanj na Airbnbju znižal za do 30 odstotkov.
Spletnim platformam želimo povrniti prvotni namen: za oddajanje lastnega stanovanja v času, ko si sam na dopustu ali pa ga zgolj začasno ne uporabljaš.«
Deli.