Minister je “pozabil” dvigniti študentsko urno postavko

Na podlagi novele Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 72/19, v nadaljevanju ZUJF), ki smo ga v letu 2019 predlagali v Levici in je bil v Državnem zboru sprejet 22. 11. 2019, se je minimalna urna postavka za študente s 1.1. 2020 zvišala iz 4,89 na 5,4 evrov bruto oziroma iz 4,13 na 4,56 evrov neto. Zakon je določil tudi, da minister za delo ob spremembi minimalne plače, določi nov znesek minimalne bruto urne postavke. V skladu s tem, bi moral minister Janez Cigler Kralj ob določitvi novega zneska minimalne plače, ki je bil objavljen 20. 1. 2021 (Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 12/21)), določiti tudi nov znesek bruto minimalne urne postavke za delavce študente, ki bi morala znašati 5,89 evrov bruto kar pomeni 4,97 neto. V neto znesku znaša razlika med trenutno veljavno minimalno postavko in zakonsko zahtevano postavko 41 centov oziroma skoraj deset odstotkov trenutnega minimalnega plačila za študente. Pristojno ministrstvo torej ohranja minimalno postavko nižje, kot to določa zakon oziroma je ravnalo v nasprotju z zakonom, ko skupaj z določitvijo novega zneska minimalne plače ni hkrati določilo tudi novega zneska minimalne urne postavke za delavce študente. S to kršitvijo zakona je minister Janez Cigler Kralj oškodoval vse študente, ki so delo od 20. 1. 2021 opravljali za urne postavke nižje od 5,89 evrov bruto.

Sprememba zakona je namreč določila, da se minimalna bruto urna postavka za opravljanje začasnega in občasnega dela študentov določa v razmerju z minimalno plačo. Izhodišče za dvig je bilo dejstvo, da je bila urna postavka pred sprejetjem zakona nižja od prejemka, ki ga preračunano dobi oseba, ki dela za minimalno plačo. Še danes je glede na hiperfleksibilno naravo dela in odsotnost delavskih pravic študentsko delo nepravično vrednoteno. Zato je pomembno, da se spoštuje vsaj dogovorjen in zakonsko določen način določanja minimalne urne postavke za študente, ki se določi tako, da se znesek minimalne plače deli s povprečno mesečno obveznostjo za polni delovni čas, ki znaša 174 ur. 130.c člen ZUJF jasno določa še, da mora minister, pristojen za delo ob spremembi minimalne plače določiti nov znesek bruto minimalne urne postavke. V nasprotju s tem še vedno velja Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (Uradni list RS, št. 82/19), ki jo je 31. 12. 2019 izdala predhodnica trenutnega ministra in minimalno urno postavko določa pri 5,4 evra bruto.

Ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja zato pozivam, da:

  1. v roku 24 ur skladno z drugim odstavkom 130.c člen ZUJF določi nov znesek minimalne bruto postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del v višini vsaj 5,89 evrov bruto.
  1. po objavi akta s katerim bo določil novo višino minimalne urne postavke, zaradi oškodovanja delavcev študentov in nezakonitega ravnanja nemudoma odstopi s položaja ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Hkrati s pobudo vam pošiljam tudi predlog Odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki sem jo pro bono pripravil namesto vas.

Miha Kordiš, Levica

Deli.