Otrokom je treba zagotoviti šolsko kosilo tudi za čas izobraževanja na daljavo!

Poslanke in poslanci Levice, SD, LMŠ in SAB smo skupaj s predlagateljema predloga, Željkom Ciglerjem in Matjažem Hanom v zakonodajno proceduro vložili predlog novele Zakona o šolski prehrani. Ta določa, da se otrokom tudi za čas izobraževanja na daljavo zaradi epidemioloških razmer ali drugih izrednih okoliščin zagotovi šolsko kosilo na način osebnega prevzema kosila na šoli. V noveli Zakona tudi predlagamo, da lahko lokalne skupnosti po lastni presoji, v primeru nezmožnosti osebnega prevzema kosila, organizirajo dostavo šolskega kosila na dom, stroške pa bo v primeru dostave kosila otrokom, upravičenih do subvencioniranega kosila, povrnila država. Po našem prepričanju velja ta ukrep za nujno potrebnega, zato smo podali predlog za obravnavo novele Zakona po skrajšanem postopku.

Prepričani smo, da je zagotavljanje toplega obroka vsem doma šolajočim se otrokom v času zaostrenih epidemioloških, za mnogo družin pa tudi socialnih razmer, pomembna dobrina in pravica, ki ju je moč uresničiti preko dobro organizirane mreže šolskih kuhinj v osnovnih šolah po Sloveniji. Slednja se lahko pohvali z enim najbolj kakovostnih sistemov šolske prehrane v Evropski uniji. Zato menimo, da je prav, da se družinam, še posebej socialno ogroženim, tudi v času izobraževanja otrok na domu vsaj deloma olajša stiske vsakodnevnega zagotavljanja toplega obroka svojim otrokom. Med temi je mnogo takih, ki zaradi službenih obveznosti staršev ali drugih okoliščin večji del dneva doma preživljajo sami.

Na pomembnost sprejema tovrstne rešitve so glede na izkušnje s terena opozorile humanitarne organizacije. Te tudi sedaj, ob drugem valu in ponovnem sprejetju ukrepa izobraževanja na daljavo za učence od vključno 6. razreda osnovne šole ter dijake, opominjajo na čedalje večje socialne stiske velikega števila družin. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da v Sloveniji pod pragom revščine živi kar 41.000 mladoletnih otrok, epidemija pa socialno sliko družin še dodatno poslabšuje, na drugi strani pa je v proračunu zaradi izobraževanja na daljavo v prvem valu in posledično nerazdeljevanja šolske prerane neporabljenih ostalo kar 11.788.000 evrov, namenjenih subvencionirani šolski prehrani.

Prav tako je bila na Vlado Republike Slovenije naslovljena poslanska pobuda za takojšnjo pripravo novega protikoronskega zakona, t.i. PKP6, ki naj med drugim določi ukrep, da se otrokom in mladostnikom, ki se zaradi epidemije izobražujejo na daljavo in so upravičeni do subvencije za šolsko malico, za čas izobraževanja na daljavo za znesek zakonsko določene subvencije malice poveča otroški dodatek oziroma državno štipendijo in sicer za vso obdobje od začetka izvajanja izobraževanja na daljavo v tem šolskem letu. V kolikor vlada tega predloga na ta način ne namerava umestiti v PKP6, pa predlagamo, da se staršem, iz naslova nerealiziranih subvencij za šolsko malico v času izobraževanja na daljavo, za čas trajanja tega ukrepa izplača izredno mesečno nadomestilo v višini odobrene subvencije.

Družine so se v času epidemije primorane soočati z velikimi težavami zaradi praktično čez noč sprejetih ukrepov, največje breme več kot polletne negotovosti zdravstvenih, gospodarskih in socialnih razmer pa nosijo ravno najšibkejši, med njimi otroci. Vlada se je v odnosu do težav slednjih angažirala premalo in prepočasi, tako se žal tudi v drugem valu epidemije, in posledično sprejetega ukrepa izobraževanja na daljavo, poroča o številnih težavah, med drugim glede nezadostne podpore procesom izobraževanja, pomankanja ustrezne opreme… Ob tem pa se premalo opozarja na pomen ostalega podpornega okolja za otroke, med drugim zagotavljanja ustrezne prehrane, ko obroki v šoli za veliko otrok iz socialno ogroženih družin predstavljajo edino kakovostno prehrano v dnevu, z izobraževanjem na daljavo pa so prav ti otroci podvrženi – kot poročajo tudi humanitarne organizacije – pomanjkanju ustrezne prehrane, žal tudi lakoti. Zato pozivamo Vlado RS in poslanske skupine koalicije, da predlagane rešitve podprejo, v želji, da nas pri tem skupno vodi samo eno in hkrati najpomembnejše vodilo – dobrobit otrok!

Deli.