Izjava podpore ob splošni stavki javnega sektorja

Levica podpira splošno stavko javnega sektorja in poziva člane, podpornike ter širšo javnost, da se 24. januarja ob 12:05 skupaj udeležimo protestnega shoda pred sedežem vlade.

Sindikati so postavili naslednje stavkovne zahteve:

  • zvišanje plač za tri do štiri plačne razrede oziroma za 12 do 16 odstotkov
  • zvišanje plač za dva plačna razreda ali 8 odstotkov za plače do 26. plačnega razreda, ki so se lani povišale za dva plačna razreda;
  • odpravo varčevalnih ukrepov (ZUJF), ki so leta 2012 znižali plače, nadomestilo za prevoz in druge postavke;
  • zagotovitev sredstev za pokritje dodatnih stroškov, ki jih imajo zdravstvene in druge ustanove zaradi povišanja plač v lanskem letu;
  • plačilo stavke.

V Levici podpiramo prizadevanja za zvišanje delavskih plač in se z zahtevami sindikatov strinjamo. Podpiramo sodelovanje različnih sindikatov, s katerimi se vzpostavlja solidarnost med delavci različnih sektorjev in poklicev. Vendar sindikate pozivamo, da v pogajanjih z vlado upoštevajo naslednje usmeritve:

  • Vse osnovne plače v javnem sektorju je treba dvigniti vsaj na raven minimalne plače! Odprava revščine zaposlenih je prva prioriteta!
  • Podpovprečne plače je treba povišati bolj kot nadpovprečne plače, plač najvišjih uradnikov, politikov in drugih najvišjih plač ni dopustno povišati!

Delavce v privatnem sektorju, prekarne delavce, brezposelne in upokojence pa pozivamo k solidarnosti, da podprejo svoje tovariše v javnem sektorju. Javni sektor so medicinske sestre, učitelji in učiteljice, bolničarji, negovalke ter drugi delavci in delavke, od katerih smo tako ali drugače tudi življenjsko odvisni! Od javnih uslužbencev in njihovih sindikatov pričakujemo, da bodo aktivno podprli tudi ukrepe za izboljšanje položaja prekarcev, delavcev v privatnem sektorju, brezposelnih in upokojencev!

Deli.